Tagged: İslam

1

Dinden Bıkmak ve Bıktırmak

Hem Türkiye’de, hem de neredeyse bütün Müslüman-çoğunluklu ülkelerde son dönemde – özellikle genç kuşakta daha belirgin olmak üzere – dinden bir bıkkınlık olduğu konusu sıklıkla gündeme geliyor. İnsanların artık dinden bıktığına dair çok güçlü...

0

Türkiye’de “Din” Davasında Dört Düşünce Tarzı

Türkiye’de bugün birbirinden farklı dört dini düşünce davası vardır: 1- Türkiye’de sayıları son derece azınlıkta olan ancak, Arap dünyasında nispeten yaygın olup(DAİŞ-SUUD), Kur’an ve Hadisleri olduğu gibi mutlak kaynak olarak görüp diğer içtihatları reddeden“Selefîler”....

0

Radikalleşme ve Fıkıh Sorunu

Orlando saldırısıyla birlikte İslam fıkhında tartışmalı konuların radikalleşmeyi artırıp Müslümanları şiddete ittiğini belirten yorumlara bakıldığında, radikalleşme ve şiddet içerikli aşırılık ile fıkıh arasındaki ilişkinin izahında birçok boşluğun olduğu görülmektedir. Baştan belirtmek gerekir ki radikalleşmeyi...

0

Mars’ta Oruç Kaç Saat? Dini Hükümler ve Bireyse Tercihler

‘Mars da nereden çıktı?’ diyebilirsiniz. Çok uzak olmayan bir gelecekte, Mars’ın insanlar tarafından kolonileştirilmesi süreci başlayacak. NASA yanında, Elon Musk, Bas Lansdorp gibi vizyoner yatırımcılar bu konu üzerinde çalışıyorlar. Geçen yıl gösterime giren Marslı...

0

İslam’da Metafiziğin Siyasal Yorumu

Siyasal olan, yöneten ve yönetilen arasındaki güç ilişkisini imgeler. Toplum halinde yaşayan bireylerin hayatını düzenleme ve toplumsal ihtilafları çözmek için yönetenin buyruk verme, yönetilenin ise uyma yükümlüğüne işaret eder. Siyasal iktidar, yönetenin yönettikleri üzerindeki...

0

Devlet, Rant ve Din

Devlet teşkilatlanması, tarihi gelişimi açısından önce sadece güvenlik ve kaynak kullanımı ile başlamış olsa da, modern devletin tanımı da aynı temel prensipler açısından basit bir ekonomik verimlilik arayışıdır. Devleti, vatandaşları açısından gerekli ya da...

2

Devlet Dinimdir, Millet Mezhebimdir!

Türk “İlahiyatına” Giriş: Devlet Dinimdir, Millet Mezhebimdir! | Devlet aygıtının radikal sayılacak biçimde seküler-Kemalist elitlerden, İslamcı-muhafazakar elitleri geçtiği ve her şeyin neredeyse zıddına dönüştüğü bir süreçte iki şey olduğu gibi kalıyor. Ülkede neredeyse her...

0

Deizmin Yaygınlaşması Normal!

Geçtiği­miz hafta pek çok yazarın köşesine taşıdığı bu iddia, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çıkarılan aylık ‘Diyanet’ dergisinin ağustos sayısında “Deizm, Ateizm, Nihi­lizm Kıskacında İnsanlık” konu­sunun işlenmesinin ardından alevlenmişti. Türkiye’de ve dünyada semavi dinlere sempati...

0

Arapça Bilmemek ve Dini/İslam’ı Anlamak

ARAPÇA BİLMEMEK VE DİNİ ANLAMAK –  Din aslında insanın aklının, sağduyusunun ve vicdanının sesidir. Ama insan sözcüklerle düşündüğü için anadilinin izin verdiği ölçüde geniş düşünebilir. Dilin genişliği ise bir ulusun tarih içerisinde geçirmiş olduğu...