Tagged: İlhami Güler

0

Türkiye’de “Din” Davasında Dört Düşünce Tarzı

Türkiye’de bugün birbirinden farklı dört dini düşünce davası vardır: 1- Türkiye’de sayıları son derece azınlıkta olan ancak, Arap dünyasında nispeten yaygın olup(DAİŞ-SUUD), Kur’an ve Hadisleri olduğu gibi mutlak kaynak olarak görüp diğer içtihatları reddeden“Selefîler”....

0

Ve-l Cematten “The Cemaate” Fetullah Gülen Hareketi

Söylememekten doğan zarar, söylemekten doğan zarardan daha büyüktür. “Ehl-i sünnet ve’l cemaat” kavramı, İslam’ın erken dönemlerinde politik olarak “Harici” ve “Şia” fırkalarına nispetle İslam toplumunun Emevi Saltanat Devrimi ile siyasi iktidar tarafından kontrol altına...

0

Konsül ve Afaroz Çalışmaları

Güncel islam düşüncesinde tartışılacak konu kalmadığı için bazı Kuran evrenselcileri bir konsül oluşturup İlhami Güler, Mustafa Öztürk ve Mehmet Azimli gibi alanlarında değerli çalışmalar yapmış ilahiyat hocalarını açıkça söyleyemeseler de aforoz etme eğilimleriyle yeniden...

0

“Gerçek Müslüman Bu Değil” Peki Kim?

Taliban çıktığında “Bunlar İslam’ı yanlış yorumluyor” deyip kendimizi onlardan ayrı tutmaya çalıştık. El Kaide çıktığında, yıllarca Bin Ladin eleştirisi yaparak yine “Bunların gerçek İslam’la alakası yok” diyerek kendimizi oyaladık. IŞİD çıktı, her zamanki gibi...

0

Hz. Muhamned’in Türklere Örnekliği ve “Kutlu Doğum”

Sünni Fıkıh Usulü’nün kurucu babası İmam Şafii, İslam dininin ontolojik özünü kuran epistemolojiyi teolojik olarak kurguladığı/kurduğu “er-Risale” adlı eserinde dört kaynak sayar(edille-i erbaa, edille-i şeriyye): 1-Kitap/Kur’an, 2-Sünnet/Hadis, 3-İcma, 4-İçtihad/Kıyas. Bunlardan ilk üçü mutlak/kutsal/kesin/değişmez; dördüncüsü...

0

Günümüzde bir “direniş teolojisi”ne duyulan ihtiyaç

“Zalimler, nasıl bir çöküşe uğrayacaklarını yakında görecekler” (Kur’an 26/227). İnsanlığın siyasal örgütlenmesi, erken dönemlerde kabileler halinde, daha sonraları da Şehir devletleri, Derebeylikler, İmparatorluklar ve son olarak da Ulus devletler şeklinde olmuştur. Siyaseti belirleyen ana...

HZ. MUHAMMED VE KUR’AN YERİNE MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ 1

HZ. MUHAMMED VE KUR’AN YERİNE MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ

İslâm dini tarihi süreç içerisinde Akdeniz havzasında Emevî, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük ve birçok da küçük siyasal gövdelerde ideolojik, maddî ve davranışsal olarak siyaset,