Tagged: Hurafeler

0

İnsanoğlu Hurafesiz Yaşayabilir mi?

Hurafeler niçin var? Bazen toplumsal düzeni sağlamak, otoriteyi tesis etmek için… Bazen toplum içindeki dik başlılığı ve uygun bulunmayan davranışları törpülemek için… Bazen de çok pratik faydacı sebeplerle yaptırımı olduğu söylenip ama aslında aslı...

CEVŞEN DUASININ KAYNAKLARI HAKKINDA BİR İNCELEME 0

CEVŞEN DUASININ KAYNAKLARI HAKKINDA BİR İNCELEME

Sonuç olarak denebilir ki, sübûtuna “inanma” durumundan sarf-ı nazarla, eldeki verilere göre bu duanın Hz. Peygamber -sallellahu aleyhi ve sellem- ile hiçbir ilgisi yoktur. Öyle anlaşılıyor ki, o, zaman içinde önce şîî muhitlerde ortaya...

2

Kandil Dini

Türkiye’de Mevlid, Regaib, Mirac, Berat ve Kadir geceleri adı altında “kutlanan” ve “kutsanan” kandiller, Kur’an’ın özü, Peygamberin uygulamasına karşıt bir biçimde tarihsel süreç içinde ortaya çıkartılan “icat edilmiş geleneklerdir”. Peygamberin doğumunu kutlamak anlamına gelen ...

HZ. MUHAMMED VE KUR’AN YERİNE MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ 1

HZ. MUHAMMED VE KUR’AN YERİNE MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ

İslâm dini tarihi süreç içerisinde Akdeniz havzasında Emevî, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük ve birçok da küçük siyasal gövdelerde ideolojik, maddî ve davranışsal olarak siyaset,

1

YE’CÛC ve ME’CÛC

Zülkarneyn kıssasında Ye’cûc ve Me’cûc diye anılan kavim veya kavimlerin kimler olduğu hususunda farklı görüşler mevcuttur.