Tagged: Harun Özdemir

0

Eleştirileri Klavuz Edinmek

Kimseyi özel işinde ve mülkünde eleştiremeyiz; o izin vermedikçe eleştirmemiz doğru olmaz sanırım! Ama birileri milletin, daha yaygın ifadeyle, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yönetiyorsa, onun sormasına gerek kalmadan yöneticilere / liderlere “eleştiri” en sağlam...

0

İzmir İslamı

İslam klasiklerine göre insanın temel sorunu özgürlüktür. Bu görüşün temel dayanağı da Kur’an’dır. Kur’an’ın her ayeti, iradesini kullanması gereken insana ödevini hatırlatır. Kur’an’da tüm ödevlerin temelinde ise olmazsa olmaz, bir başkasına devredilemez ve başkasının...

1

Kürt Sosyolojisi

Kürtler; İran, Irak ve Türkiye’de dağlık bölgelerde yaşayan ve “dağlı” olarak bilinen küçük aşiret (evlilikler yoluyla bir araya gelen geniş aileler topluluğu) topluluklardır.Modern zamanlara kadar bir birinden bağımsız, aralarında işbölümü oluşmayan Kürt aşiretleri, Araplarda...

0

Bizans’tan Osmanlı’ya Çöküş Belirtileri

Osmanlı Devleti’nin mefkuresi İslam’dı. “Osmanlı İslamı” da “İstanbul İslamı”ndan ibaretti. Bizans döneminde Hristiyanlık İstanbul’da nasıl içerik ve şekil değiştirdi ise İslam da Osmanlı döneminde İstanbul’da aynı amaca hizmet edecek şekilde içerik ve şekil değiştirdi....

0

Yeni Hayatın Liderleri

Can sıkıcı soğuklar, mevsim değişikliklerinden kaynaklanan hastalıklar, üst üste giyilen elbiseler, yaza göre az çeşitli ama pahalı besinler, maliyetli konutlar ve iş yerleri, ısınma ihtiyacı… Bunlar kışı karşılayanların ortalama beş-altı ay süren zorluklarıdır.  ...

0

Atatürk İslamcılığı

Türkiye’de , Atatürk’ün İslâmcı olduğunu iddia etmek, delilikle eşdeğerdir. Ancak, durum İslâm dünyasında hiç de öyle değildir. Özellikle Güney Asya, Uzak Doğu ve Afrika Müslümanları Mustafa Kemal’i gerçek bir İslamcı lider ve büyük bir...

0

Yaşar Nuri İslamcılığı

Hocayı; Kur’an’a Göre Tasavvuf ve Tarikatlar serisinin ilk kitabı ile tanıdım. Daha sonra “Kur’an’a Göre İslâm”a ilişkin çok sayıdaki makalesini, tv konuşmalarını ve kitaplarını izleme ve inceleme fırsatı buldum. Şahsen tanıştığım günlerde kendisi ile...

0

Kürtlerin Dini?

Kürtlerin (Ekradın) etnik köken ve yurtları konusundaki tartışmaların bir benzeri de dini inanışları konusunda yapılmaktadır. Oryantalistler Kürtlerin asıl dininin Zerdüştlük olduğu yönünde ısrarlılar. Kürtlerin İslam Dini ile bağlarını koparmak için sürekli İslamiyet öncesi kaynaklara...

1

Said Nurs-i İslamcılığı

Said-i Nursî, 1878’de Bitlis’in Nurs köyünde doğdu, 23 Mart 1960’da Urfa’da vefat etti. Temel İslâmî eğitimini aldıktan sonra Doğu’da birçok medreseyi ziyaret etti. Zamanının çoğunu müzakere ve münazara ile geçirdi. Dersini aldığı kitapları ezberliyordu....

0

Mason Olmanın Dayanılmaz Faydaları!

Cumhuriyete intikal eden İslâmcıların hepsi despotik yönetim karşıtı, eşitlikçi, adaletten yana, hürriyet, kardeşlik, meşrutiyet, cumhuriyet, parlamenter sistem, hukukun üstünlüğü ve anayasal düzen… yanlısıydı.  II.Meşrutiyeti, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarını yaşamışlar, son olarak da Milli...

0

Kuran’ın Şaşırttıkları!

Bir kitabın kutsal olduğuna inanan Mümin, inancında kararlı ise onun her kelimesini anlamaya ve gereğini yapmaya çalışır!Anlamadığı bir bölümle ile karşılaştığında ise bir kaynağa veya bir bilene başvurur. Mümin ancak böyle olabilir… Bilgi ve...