Tagged: Hamdi Tayfur

0

Peygamber Kuran’a, Akla, Mantığa Ters Sözler Söylemiş Olabilir mi?

Tarihte hadis alimleri için Hadisleri ayıklarken Kur’an’a uygunluk ölçüsü birinci derecede bir ölçü olmamıştır. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için Hadis usulü kitaplarına ve Hayri Kirbaşoğlu Hoca’nın değerlendirmelerine müracaat edilebilir. Çünkü hadisler ayıklanırken bunların...

0

Peygamber Akla, Bilimsel Gerçeklere Aykırı Sözler Söyleyebilir mi?

Hadislerin tetkikinde, metin tahlili yöntemini öneren ve Peygamberin akla, deneysel ve bilimsel gerçeklere, Kur’an’a uymayan; başka kültürlerden-israiliyat gibi- aparılmış, mitolojik unsurlar içeren sözler söyleyemeyeceğini iddia edenlere sormak istiyorum: 1-Peygamber kendi zamanının bir insanı olarak,...

0

Kitap Okumanın Zararları

“Kitap okumak” ile “okur olmak” biraz farklı şeyler; aradaki fark, “yazı yazmak” ile “yazar olmak” gibi. Her yazan “yazar” olamayacağı gibi, her okuyan da “okur” olamaz. “Okurluk” mesleğe dönüşemediği için, “okumaktan” farkı pek ayırt...

0

Tarihsellik Bir İmkandır

Tarihselci Bakış, Müslümanların karşı karşıya oldukları en temel sorunlardan birini makul bir yolla aşmanın bulunabilmiş en etkili imkânıdır. Nedir bu karşı karşıya kalınan sorun? Günümüz Müslümanlarının tarihte hiç olmadığı kadar keskin bir şekilde yüzleşmek...

0

Ebabil Kuşlarının İsabet Sorunu!

Yaklaşık Hz. Peygamber’in doğduğu yıl, on binlerle ifade edilen Hıristiyan Ebrehe Ordusu’nun Kâbe’yi yıkmak için giriştiği teşebbüs, Allah’ın gönderdiği Ebabil Kuşlarının üzerlerine yağdırdığı taşlarla yenilmiş ekin yaprağına çevirmesiyle hüsranla sonuçlanmıştı.  İslam öncesinde Kâbe’ye saldırıyla...

0

Nasscılığın/Kur’ancılığın Çıkmazı

Son üç yıldan beri yazdığım yazılarda, Kur’ani bakış açısıyla bir duruş sergileme çabası içinde olan ve bu duruşlarıyla günümüz dünyasının sorunlarına çözüm üretmeye çalışan İslami perspektif sahiplerinin içine düştüğü çıkmazları açıklama çabama “akletme” kavramı...

0

Cahiliyeden İslam’a Siyasette Değişenler ve Değişmeyenler

I-GİRİŞ Kişilerin kendi inisiyatifleri üzerinden, özgün tarihsel koşullarına bağlı olarak yerine getirdikleri uygulamalar ve ürettikleri ilişki biçimlerinin, onlara halef olanlar tarafından değişmez değerler haline dönüştürülmesi, insanlığa büyük zararlar verdiği halde, çoğunlukla terk edilmesi zor...

0

Tarihsel Bir İbadet Olarak “HAC”

Kurban Bayramı ve 1000’e yakın insanın ölümüyle sonuçlanan facia nedeniyle gündemde olan “HAC” konusundaki kanaatlerimi artık paylaşmayı üzerime bir borç biliyorum.  Âcizane kanaatime göre Hac ibadeti, siyasi, konjonktürel ve biraz da ekonomik sebeplerle, cahiliye...

0

KUDÜS NASIL KUTSALLAŞTIRILDI?

Kutsal şehir Kudüs! Tarihin en eski şehirlerinden birisi… Binlerce yıllık bir geçmişe sahip… Kudüs birçok medeniyet, din ve krallığa merkezlik yapmış; tarihteki önemi asla azalmamış ve değerini günümüze kadar taşımayı başarmış ender bölgelerden birisidir....