Tagged: Genel

0

Şöhretler, Dikkat Dağıtma Kültürünün Bir Parçasıdırlar

Şöhretler günümüzde, dikkat dağıtma kültürünün bir parçasıdırlar. Bilinci, hem yapısallaşmış eşitsizlik gerçeğinden hem de Tanrı’nın ölümünün ardından gelen varoluşun anlamsızlığından uzaklaştırmak için toplumun, dikkatinin dağıtılmasına gereksinim vardır. Din, gerçek inananlara sonsuza dek kurtuluş vaat...

0

Şöhret Yadigarları ve Ölüm Ayinleri

Dinsel inanç ve pratik ile şöhret kültürleri arasında, dinle şöhret arasında dikkate değer bir kısmi yakınlaşma olduğu hipotezini güç­lendiren çok sayıda çarpıcı koşutluk vardır. Seküler toplumda hayranlar, şöhret kültürünün kendilerine ait yadigarlarını oluştururlar. Hayranın...

0

Mutluluğu Ölçebilir Miyiz?

Şimdiye kadar mutluluğu büyük ölçüde sağlık, gıda ve zenginlik gibi fiziksel koşulların bir ürünü gibi düşünerek ele aldık: İnsanlar daha zengin ve daha sağlıklıysa daha mutlu olmalıdırlar. Fakat gerçek bu kadar basit mi? Filozoflar,...

0

“Gecekondu Peygamberlik” Sorunu ve Bir Çözüm Önerisİ

“Gecekondu” kelimesi “imar ve yapı kanunlarına aykırı olarak başkalarına veya kamuya ait arazi veya arsalar üzerinde toprak sahibinin bilgisi ve rızası olmaksızın acele yapılmış konut” anlamına geliyor. Bu yazının temel önermesi şudur: İslam dünyasında...

0

Açlık Grevi Nedir Ve Vücuttaki Etkileri Nelerdir?

Açlık grevleri, oldukça köklü bir geçmişe sahip, bütün kültürlerde saygıyla karşılanan son derece güçlü politik eylemlerdir. Bir kişi ya da grubun, belirli talep veya taleplerinin karşılanması için bedenini açlığa yatırdığı bu eylem biçimi, toplumsal...

0

İnsan Nasıl Bilge Olur?

Bilgelik öğrenilebilir bir şey midir? Daha bilgece davranmak için ne tür faktörleri hesaba katmak gerekir? Bilgeliği tanımlamak zordur, ama gördüğümüzde fark ederiz onu. Bilge insanlar kriz anlarında sakin kalmayı başarır. Ayrıntılarda boğulmak yerine büyük...

0

Cahil Özgüveni İçin Bilim Ne Diyor?

1995’te bir gün, orta yaşlı, topluca bir adam, gündüz gözüyle iki Pittsburgh bankasını soydu. Maske veya kimliğini gizleyecek başka bir şey takmıyordu ve iki bankadan çıkarken de güvenlik kameralarına bakıp gülümsemişti. Sonraki günün gecesi,...

0

Düzene Uygun Kafalar Nasıl Oluşturulur?

“Bir zenginin aptal çocuğunun profesör (pekâlâ yapılabilir) ve bir işçinin akıllı çocuğunun bant kölesi (olağan durum) “yapılabildiği” ne kadar gerçekse, yıllar boyu belirli makinelerde aptalca hareketler yapmaktan başka işe yaramayan bir insan ordusunun yapılabileceği...

0

Psikolojik Savunma Mekanizmaları

Mantığa bürüme: Kişi, mantığa uygun, ama, gerçekte var olmayan nedenler bularak kendilik kavramını korur, gerçekler karşısında incinmesini önler. Örneğin, kopya çeken bir öğrenci, kopya çekme davranışıyla ilgili bir sürü neden bulur: Sınavdaki sorular o...

0

Bir Eşeğin Ölüm Vakti

Hal diliyle söyledikleri: Ah! Vücudum acıdan titriyor. Bu acımasız, zalim iki ayaklı hayvana verdiğim bütün hizmetlerin karşılığı bu işte. Bugün son günüm, bu da benim son tesellim! Sıkıntı, acı ve dert dolu bir hayattan...

0

Bir İnsan Özgürlüğünden Nasıl Vazgeçebilir?

Jean-Jacques Rousseau: “Bir insan özgürlüğünden vazgeçip bir efendinin kölesi nasıl olabilir?” Madem hiçbir insanın, benzeri üstünde doğal bir yetkisi yoktur ve madem kaba güç bir hak yaratmaz, öyleyse insanlar arasında her çeşit haklı yetkenin...

0

Yanılgının Göreceliliği

Günümüzde Dünya’nın düz olduğunu iddia eden insanlar var. Peki, buna neden şaşırmamalıyız? Isaac Asimov’un dâhice kaleme aldığı 1989 tarihli aşağıdaki makalede bunun çok güzel bir açıklaması yapılmış. Asimov, eski toplumların bilimsel teorilerini hiç bir...

0

İslam Uygarlığının Çöküşünden Gazali mi Sorumlu?

Amacım İslam uygarlığının çöküşüne ve Gazali’nin bundaki rolüne ilişkin yıllardır ileri sürülen bir hurafeye dikkat çekmek… Tarihte eşine az rastlanır bir hızda ve bir insan ömrü süresi içinde Çin sınırından Cebelitarık Boğazı’na kadar büyük...

0

Hurafelere Karşı Alternatifiniz Ne?

Geçen koğuşta uzanırken bir arkadaş: Cehennemde her küfür için insana bir yılanın musallat olacağını duydum. Duyduğumdan beri aklımdan çıkmıyor. Doğru mu bu? diye sordu. Bilmiyorum ama küfür etmek zaten ahlaken doğru/güzel bir şey değil....

0

Bir İnsana İşte Bu Kadar Toprak Yeter!

Tolstoy’un “İnsan Ne İle Yaşar” adlı kitabında, çiftçi Pahom’un hazin ve ibretlik öyküsü yer alır. Sıradan kendi halinde bir çiftçi olan Pahom, daha zengin bir hayatın hayalini kurmaktadır. Uzak bir yerlerde, cömert bir reisin...

0

Çok Ağlamak Neden Manevi Gücümüzün Göstergesidir

Gözyaşlarımızdan hiçbir zaman utanmamalıyız – Charles Dickens Ağlamanın aslında iyi bir şey olduğunu biliyor muydunuz? Sinirbilimci ve gözyaşı araştırmacısı Dr. William H. Frey II’e göre “ağlamak, sadece üzüntü ve hüsrana karşı verilen doğal bir...

0

Türkiye’de “Din” Davasında Dört Düşünce Tarzı

Türkiye’de bugün birbirinden farklı dört dini düşünce davası vardır: 1- Türkiye’de sayıları son derece azınlıkta olan ancak, Arap dünyasında nispeten yaygın olup(DAİŞ-SUUD), Kur’an ve Hadisleri olduğu gibi mutlak kaynak olarak görüp diğer içtihatları reddeden“Selefîler”....

0

Özgürlük Mutluluğun Anahtarı Mı?

Özgürlük alanının genişliği insanı diğer canlılardan ayıran en büyük özelliklerden biridir. Ancak toplumlarda yerleşik kurallar bireylerin özgürlüğünü büyük oranda kısıtlarlar. Doğal olarak insanların önemli bir kısmı özgürlüklerini kısıtlayan birçok kuraldan hoşlanmaz. Ancak kurallar birlikte...

0

Paranın Dili

Kredi? Borç? Büyüme? Başlangıç sermayesi? Michael Philips bu konuşmanın borçlanmayı zorlaştırdığını düşünüyor. Felsefe bizi dilbilimsel alışkanlıklarımızı sorgulamaya teşvik eder. Dünyaya ilişkin rutin konuşmalarımız bu alışkanlıklarımızı gözler önüne serebildiği gibi onları saklayıp örtbas da edebilir....

0

Rabıtanın Dayandırıldığı Ayet ve Hadisler

Râbıtanın Dayandırıldığı Ayet ve Hadislere İlişkin Kanıtlama ve Yorumlar Sırf râbıtayı bir kitap konusu yapacak kadar meseleye büyük önem ve­ren, ya da eserlerinde râbıtaya geniş biçimde yer ayıran birkaç Nakşî ileri gelen­le­rinin görüşlerini önceki...

0

Tarih Perspektifinden Kur’an’ı Anlamanın İmkanı

1. Kur’an’ın anlamı nazil olduğu dönemdeki insanların iletişim aracı olan o dönemin Arapçası’yla ilişkilidir. 2. Kur’an’daki kelimeler ve kavramlar, sonraki dönemlerde kelimelerin kazandıkları anlamlarla ilişkilendirilerek anlam genişlemesine tabi tutulamaz. Bu durumda Allah’ın ne dediği...

0

Radikalleşme ve Fıkıh Sorunu

Orlando saldırısıyla birlikte İslam fıkhında tartışmalı konuların radikalleşmeyi artırıp Müslümanları şiddete ittiğini belirten yorumlara bakıldığında, radikalleşme ve şiddet içerikli aşırılık ile fıkıh arasındaki ilişkinin izahında birçok boşluğun olduğu görülmektedir. Baştan belirtmek gerekir ki radikalleşmeyi...

0

Dilimizde ve Kültürümüzde Tanrı Tasarımı

Atasözleri, deyimler, fıkralar, güfteler vb. âdeta bir toplumun bilinçaltının dışavurumudur. Bu dışavurum aslında o toplumun tarihin imbiğinden süzülerek gelen, insana, topluma, evrene, Tanrı’ya, bilime, felsefeye, sanata vb. bakış açısını görmek için önemli ipuçları barındırdığı...

0

Mars’ta Oruç Kaç Saat? Dini Hükümler ve Bireyse Tercihler

‘Mars da nereden çıktı?’ diyebilirsiniz. Çok uzak olmayan bir gelecekte, Mars’ın insanlar tarafından kolonileştirilmesi süreci başlayacak. NASA yanında, Elon Musk, Bas Lansdorp gibi vizyoner yatırımcılar bu konu üzerinde çalışıyorlar. Geçen yıl gösterime giren Marslı...