Tagged: Dücane Cündioğlu

0

Çatlakların İçinde Kaybolmak

Bir insanın incecik bir buz tabakasının üzerinde dolaştığını bilerek hayatı yaşıyor olmasından daha ızdırap verici başka ne vardır bu hayatta bilemiyorum, her an çatırdayan, çatlayan, çatlayabilecek olan, korkulası sürprizlerle dolu bir hayatı yaşıyor olmak,...

1

Çok Kitap Okuma, Bir Kitabı Çok Oku!

Çok okumak denilince, bugün artık insanımızın aklına çok kitap okumak geliyor. Nitekim ben de yıllarca çok okumak ile çok kitap okumak arasındaki farkı farketmeden okuyup durdum, çünkü herkes gibi ben de çok bilmek için...

1

Kur’an’da Çokeşlilik Meselesi

Çokeşlilik meselesi, II. Meşrûtiyet’ten bu yana bir türlü halledilememiş olmalı ki neredeyse bir asırdır ısıtılıp ısıtılıp piyasaya sürülüyor ve ister istemez lehinde ya da aleyhinde bir sürü şey söyleniyor. Aleyhinde söylenenleri ciddiye almaya gerek...

1

Kur’an’ın ilk Emri “Oku” mu?

Kur’an-ı Kerim’in evvelemirde sözlü kültüre sahip bir topluma, 1400 küsur yıl öncesi Arap toplumuna hitaben nâzil olduğunu, bu nedenle de Kur’an’ın kelime hazinesinin sözlü kültürün normları çerçevesinde şekillendiğini ihmal eden, Kur’an’ın esas itibariyle sözlü...

1

Kevser Suresi’ni Yeniden Kavramak

Bu deneme, kendisine Kur’an’ın en kısa suresinin anlaşılmasında dahi ne denli büyük zaafların rol oynayabileceğini göstermeyi vazife ediniyor. Öyle ki okuduğumuzu, anladığımızı, kendimize rehber edindiğimizi düşündüğümüz Kelâm-ı İlahî’nin aslında ne kadar da uzağına düştüğümüz,...

1

Hakikati aramanın; okumanın, bilmenin ızdırabı

Elde Hiç’le Kapı Kapı Dolaşmak Yıllar önceydi, bir dostumla Çengelköy’de Çınaraltı’nda oturmuş sohbet ediyorduk. Birdenbire durup, etrafına bir baksana, deyiverdi: Çevremizdeki insanlar ne kadar da hâllerinden memnun görünüyorlar. Birşey bildikleri, okuyup öğrendikleri yok, ama...

0

Olduğun gibi görünme, göründüğün gibi de olma!

Sakınmalı insan, önce insanlardan. Yani kalabalıklardan. Yığınlardan. Uzak olmalı. Uzakta durmalı. Uzakta kalmalı. Uzaklara mı kaçmalı? Hayır! Pekâlâ kalabalıkların içinde olmalı, çokluğun içinde yüzmeli, gürültünün içine gömülmeli ve fakat her hâlukârda kendiyle başbaşa kalmalı....

0

Ya Maymundan ya Ensest İlişkiden (mi)?

12 Şubat Darwin Günü. Yine kenarda köşede bazı yazılar yayımlanacak, ve kimileri Darwin övgüleriyle dolu olacak, kimileri Darwin yergileriyle. Bilimsel yorumlar, gerçekte, bilimsellik kazanma iddiasındaki önesürümler olmaktan çıkıp birer dogma değeri kazandığında, tartışmanın yerini ister...

0

Darwin’in İlmi, Şems’in İrfanı

I have tried lately to read Shakespeare, and found it so intolerably dull that it nauseated me. Geçenlerde Shakespeare okumayı denedim, o kadar saçma geldi ki kusacak gibi oldum. Kim söylüyor bu sözü? İçinde...

1

Hakikat Arayıcısı

Varlığın Kokusu Ne zaman bir yerde hakikat arayışından söz edilse, hemen orada, doğal olanla, sıradan olanla yetinemeyen bir ruhun ve/veya ruhların varlığı ve ızdırabı hissedilir. Etraf uçurumdur. Talib, hep uçuruma düşme korkusuyla yürür. Her...

1

Bir asır önde giden şaheser

Ömer Özsoy’un ‘Kur’an ve Tarihsellik Yazıları’ adlı eseri ilk baskısından 11 sene sonra ikinci baskısı yapılıncaya kadar PDF veya fotokopi yoluyla tahminlerin fevkinde bir dağıtım ve yaygınlığa mazhar oldu. Yazarının 90’ların başından itibaren değişik...

0

Van Gogh gibi değil, Şems gibi

Duvar, katil duvar yolumu biçtin, Kanla dolu sünger beynimi içtin! Bir cezaevi avlusunda hiç volta atmamış birinin, şairin bu dizelerde tasvir etmeye çalıştığı duyguları anlaması neredeyse imkânsızdır. Nasıl anlasın? Anlayamaz. Esaret duygusu bizzat deneyimlenmedikçe taklid...

1

Bir Serabın Ardından

18-19 yaşlarında idim. 12 Eylül’ün üzerinden henüz çok uzun bir süre geçmemişti. Ceketimin sol üst cebinde biriktirdiğim yalın deneyimlerin etkisiyle olacak, kendi kendime şöyle bir karar almıştım: Bundan böyle, kabul veya reddettiğim hiçbir şeyi...

0

Evet – Hayır

— Quid est veritas? Devletin sorusudur bu. Mahiyeti gerçekte hiç merak edilmediği için yanıtı açıktan verilmemiş ve asla verilmeyecek bir soru. İktidarın sorusu. Güç ve tahakkümün. Imperiumun. Güya yaşama ve ölüme karar verebileceklerini sananların...

0

Devletin imanı arttıkça aklı azalır!

Siyasetten ve onun yıkıcı sonuçlarından kimse kaçınamaz; dünyanın en büyük filozofu Sokrates bile kaçınamadı, hal böyleyken yine de günceli gündemimiz yapmamalı, aksine kendi gündemimizi güncelleştirmeye çalışmalıyız. * * * Siyaset bir çözme sanatı, benim...

0

Dil, Değerden Bağımsızlaşabilir mi?

Dil, değerden bağımsızlaşabilir mi? Dilimizi değerlerden arındırabilir miyiz? Dünyagörüşünü içinde saklamayan bir dil var mıdır? Benim bu suâllere cevabım olumsuzdur. Çünkü dilin değerlerden arındırılmasının mümkün olabileceğine hiç inanmadım. “Dilden değerlerin tasfiyesi imkânsızdır” demek istemiyorum....

0

Hurafeleri, Aracıları, Ataları Reddettiniz De Ne Oldu?

“Tanrı’yla aranıza aracıları sokmayın, hurafelerden kurtulun, atalar dinini terkedin!” dediğimizde, —ne kadar samimiyetle söylersek söyleyelim— güya ‘anlamlı’ birşeyler söylemiş olduğumuzu farzediyoruz. Oysa aracıları atıp ulemâ’yı lanetli ruhban sınıfının mümessilleri ilan ettik de ne oldu?...

0

Kur’an Çevirilerine Ne Kadar Güvenebiliriz?

Bu suâli, “herhangi bir çeviriye ne kadar güvenilebilirse, Kur’an çevirilerine de o kadar güvenilebilir” şeklinde cevaplamak mümkün ise de mesele sanıldığı kadar basit değildir; zira herhangibir çeviride rastladığınız anlamsız bir ifade hakkında, “böyle saçma...

0

Paçaları Kanlı Pantolonun Hikayesi

— “Karşı kapı açıldı. Ondört kişilik tomsonlu asker eşliğinde yavrumu çıkardılar, götürdüler. Az sonra da bizi götürdüler. Hepimiz bir tuhaf olduk. Neydi bu korku? Benim çocuğum hırsız değil, katil değildi. Ailesini görmeye bunca askerle...

0

Kibir Üzerine Dersler

Hiçbir şeyin önünde eğilmeyen insan kendi yükünü taşıyamaz, der Dostoyevski. Kibir ve tekebbür başa belâdır. Büyüklenir küçükler. Büyük olmak için değil, bilâkis olmak, varolmak, varolduğunu hissetmek için. Büyüdükçe, büyüklendikçe, kişi, bu dev nefsi taşıyamaz...

0

Siyaset Gençlere Niçin İhtiyaç Duyar?

ARAMAK YOLA ÇIKMAKTIR; YOLA ÇIKMAK YOLDAN ÇIKMAKTIR… Siyaset gençlere niçin ihtiyaç duyar?!? Siyaset gençlere evvelemirde ‘tecrübesiz’ ve ‘hissî’ oldukları için ihtiyaç duyar; zira gençler muhakeme için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadıklarından manipüle edilmeye...

0

HAKİKAT VE HURAFE

Kendilerini “hakikat dostu, hurafe düşmanı” görenlerin sayısının çok olduğu bir dünyada, her hurafe’nin bir hakikati olduğunu, dahası hurafe ile hakikat arasındaki çizginin farkedilemeyecek kadar ince, ince olduğu kadar da belirsiz bulunduğunu; binaenaleyh hurafe dostu...

0

Siyaset ve Gençler ve…

ARAMAK YOLA ÇIKMAKTIR; YOLA ÇIKMAK YOLDAN ÇIKMAKTIR… Siyaset gençlere niçin ihtiyaç duyar?!? Siyaset gençlere evvelemirde ‘tecrübesiz’ ve ‘hissî’ oldukları için ihtiyaç duyar; zira gençler muhakeme için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadıklarından manipüle edilmeye...