Tagged: Devlet

0

Hukuk Devletinden Güvenlik Devletine

Âşinâ olduğumuz devlet modelinde kökten bir dönüşüm bağlamına oturtulmadığı takdirde, Fransa’daki olağanüstü halin (Şubat sonuna kadar) uzatılmasındaki gerçek hedef anlaşılmaz. Her şeyden önce, olağanüstü halin demokrasiye kalkan olacağını ileri süren sorumsuz politikacıların sözlerini tekzip...

0

Propaganda: Halkın İstemediğini Halka kabul Ettirmek

Propagandanın Erken Dönem Tarihi Devlet propagandası, eğitimli sınıflar tarafından desteklendiği ve herhangi bir dönekliğe izin verilmediği takdirde, büyük bir etki yaratabilir. Hitler ve daha birçoğundan alınan bu ders, günümüze dek izlenmiştir. Propagandanın Olağanüstü Başarıları...

0

Evet – Hayır

— Quid est veritas? Devletin sorusudur bu. Mahiyeti gerçekte hiç merak edilmediği için yanıtı açıktan verilmemiş ve asla verilmeyecek bir soru. İktidarın sorusu. Güç ve tahakkümün. Imperiumun. Güya yaşama ve ölüme karar verebileceklerini sananların...

0

Devletin imanı arttıkça aklı azalır!

Siyasetten ve onun yıkıcı sonuçlarından kimse kaçınamaz; dünyanın en büyük filozofu Sokrates bile kaçınamadı, hal böyleyken yine de günceli gündemimiz yapmamalı, aksine kendi gündemimizi güncelleştirmeye çalışmalıyız. * * * Siyaset bir çözme sanatı, benim...

2

Eğitimde Özgürlük ve Otorite – Sorgulayan Denemeler

Her alanda olduğu gibi eğitimde özgürlük de bir ölçü konusudur. Bazı özgürlükler hoş karşılanmaz. Çocukların herhangi bir şeyi yapmasının kesinlikle yasaklanmamasını; çünkü çocuğun kendi öz-doğasını geliştirmesi gerektiğini savunan bir hanımla tanışmıştım. “Eğer doğası onu...

0

İslam’da Metafiziğin Siyasal Yorumu

Siyasal olan, yöneten ve yönetilen arasındaki güç ilişkisini imgeler. Toplum halinde yaşayan bireylerin hayatını düzenleme ve toplumsal ihtilafları çözmek için yönetenin buyruk verme, yönetilenin ise uyma yükümlüğüne işaret eder. Siyasal iktidar, yönetenin yönettikleri üzerindeki...

0

Devlet, Rant ve Din

Devlet teşkilatlanması, tarihi gelişimi açısından önce sadece güvenlik ve kaynak kullanımı ile başlamış olsa da, modern devletin tanımı da aynı temel prensipler açısından basit bir ekonomik verimlilik arayışıdır. Devleti, vatandaşları açısından gerekli ya da...

2

Devlet Dinimdir, Millet Mezhebimdir!

Türk “İlahiyatına” Giriş: Devlet Dinimdir, Millet Mezhebimdir! | Devlet aygıtının radikal sayılacak biçimde seküler-Kemalist elitlerden, İslamcı-muhafazakar elitleri geçtiği ve her şeyin neredeyse zıddına dönüştüğü bir süreçte iki şey olduğu gibi kalıyor. Ülkede neredeyse her...