Tagged: Kim Kimdir?

0

Atatürk İslamcılığı

Türkiye’de , Atatürk’ün İslâmcı olduğunu iddia etmek, delilikle eşdeğerdir. Ancak, durum İslâm dünyasında hiç de öyle değildir. Özellikle Güney Asya, Uzak Doğu ve Afrika Müslümanları Mustafa Kemal’i gerçek bir İslamcı lider ve büyük bir...

0

Peki Senin Mevlanan Hangisi?

Modern kapitalist sistem, başkalarının hayatını kendinin hayatıymış gibi yaşamaya başlayan bireylerin omuz vermesiyle hükümranlığını pekiştiren bir yapıdadır. Bireyin kendine ait, kendine dair, şahsına özel bir hayatı yok. Hayatının eklemlendiği tekno süreçler var. Birey bu...

0

Kürtlerin Dini?

Kürtlerin (Ekradın) etnik köken ve yurtları konusundaki tartışmaların bir benzeri de dini inanışları konusunda yapılmaktadır. Oryantalistler Kürtlerin asıl dininin Zerdüştlük olduğu yönünde ısrarlılar. Kürtlerin İslam Dini ile bağlarını koparmak için sürekli İslamiyet öncesi kaynaklara...

1

Said Nurs-i İslamcılığı

Said-i Nursî, 1878’de Bitlis’in Nurs köyünde doğdu, 23 Mart 1960’da Urfa’da vefat etti. Temel İslâmî eğitimini aldıktan sonra Doğu’da birçok medreseyi ziyaret etti. Zamanının çoğunu müzakere ve münazara ile geçirdi. Dersini aldığı kitapları ezberliyordu....

0

KİM BU ROTHSCHİLD’LER

Rotshchild’ler hakkında araştırma yapmaya başladığımda takdir edersiniz ki haklarında yazılmış onca yazı ve kitap olsa da, karşıma iki ayrı tablo çıktı, hanedana dair bilinenler pek az, giriştikleri eylemler ise herkesin malumu olan tarihi olaylardır....

0

FARKLI DİSİPLİNLERİN BİLGİNİ: İBN-İ SİNA

İran’dan Batı’ya yayılan bir ün, tıp alanından felsefeye kadar bilgi arayışında olan bir insan. 57 yıllık yaşam öyküsüne sığdırdığı sayısız bilimsel çalışma ve eser. Başarılarıyla hala anılan, adı Ay’da bir kratere ve üniversiteye verilen...

0

TARİHSEL HZ. ALİ ve KURGUSAL HZ. ALİ

Müslümanların dördüncü halifesi Hz. Ali, İslâmî tebliğin başlangıcından itibaren pek çok hadisede etkin rol alması sebebiyle hakkında en çok atıf/müzakere/münakaşa/tartışma yapılan tarihî şahsiyetlerdendir. Onun Müslümanlar arasındaki tartışmalarda gündem konusu olmasının asıl sebebi ise tarihsel...

0

YEZİDİLER KİMDİR?

İNSAN DOĞASI – YEZİDİLER (EZİDİLER) Doç. Dr. Şafak Nakajima İnsan doğasının, farklı inançlar, felsefi ve bilimsel görüşler ışığında nasıl tanımlandığına değinen yazı dizisinin önceki bölümlerinde, Konfüçyanizm, Hinduizm, Budizm, Monoteist dinler ve Zerdüştlüğü ele almıştık....

0

Bir İbn Arabi Portresi: En Büyük Şeyh mi? En Kafir Şeyh mi?

İbn Arabi, eserleri ve görüşleriyle Selçuklu ve Osmanlı tasavvufî düşünce hayatını etkileyen önemli bir simadır. Onunla ilgili tenkit, tekfir ve beğenilerin günümüze kadar devam etmesi ise bu ününü pekiştirmiştir. İbn Arabî’nin görüşlerini takdir edenler,...

1

Hangi Mevlana, Gerçek Mevlana?

Hangi Mevlânâ, Gerçek Mevlânâ ? (1) Mevlânâ[1] ve Mevlevilik Türkiye‘de öteden beri ilgi gören bir konu olmakla beraber özellikle son yıllarda bir mutasavvıfın ve bir tarikatın ismi olmaktan öte anlamlar kazanarak, kadın veya erkek,...

1

KOCA GAZALİ’Yİ NASIL BİLİRSİNİZ?

Gazali Yazdığı eserlerle Müslümanları en çok etkileyen âlimdir. Bazılarına göre; Hüccet’ül-İslam/ İslam’ın delili’dir. Bazılarına göre de; ‘Hüccet’üs-Sûfiyyîn/ Sûfîlerin delilidir. 40 yaşından sonra tasavvufa yönelmiştir. O zamana kadar İslam’ın dışında kabul edilen tasavvuf İslam’a dâhil...

3

İskender Evrenesoğlu Kimdir?

Tasavvufun insanları nasıl saptırdığının en bariz örneklerinden birisi de bu kimsedir. Tasavvuf diye, diye sonunda kendisinin ‘Mehdi ve Rasul’ olduğunu ilan etti.  Allah’ın kendisine ‘Risalet Nurları’ diye bir kitab vahyettiğini söylemektedir. Said Nursi’ye ‘Risale-i...