• Genel
  • 0

YAHUDİLERİN İNSANLIĞA BAKIŞI… (Tıkla-Oku)

Yahudiler, Tevrat’ı tahrif ederek kendilerince hükümler koydular. Tevrat’ın asıl hükümlerini değiştirdiler ve buna göre yaşamaya başladılar. Yahudilerin hepsi çok dindar insanlar değildir. Yahudilerin pek çoğu Yahudiliği bir din olarak değil bir ırk olarak kabul eder. Onun için içlerinde pek çok dinsiz ve ateist de vardır. 

Tahrif edilmiş Tevrat’a göre dünyanın en üstün milleti Yahudilerdir:

 

– “Saf altınla tartılan Sion’un değerli oğulları ( Yeremyanın mersiyeleri Bab ,4:2 ) 

 

– “ Ben dedim; siz ilahlarsınız ve hepiniz yüce Allah’ın oğullarısınız. Kalk ey Allah oğullarım eryüzüne hükmet, zira milletlerin hepsine sen varis olacaksın.” ( Mezmur Bab, 82: 6-8)

 

– “ Çünkü sen Allah’ın Rabbe mukaddes bir kavimsin.“(Tesniye Bab, 7:6)

 

– “Allah’ın Rabbe mukaddes bir kavim olasın diye yarattığı bütün milletlerden medihte ve şöhrette ve izzette seni üstün kılacaktır.“ (Tesniye Bab, 26:19)

 

Tevrat’a göre (tahrif edilmiş) diğer milletlerin hiçbir değeri yoktur. Onlar, Yahudilerin köleleridir:

 

– “ Senin zürriyetin milletleri mülk edinecek.“ (İş’aya, Bab, 54:5) 

 

– “ Hiçbir leş yemeyeceksiniz; onu yesin diye şehirlerde oturan garibe verebilirsin yahut yabancıya satabilirsin; çünkü sen Allah’ın Rabbe mukaddes bir kavimsin: 

 

-“Kızlarınızı onların oğlanlarına vermeyeceksiniz ve oğlanlarınıza ve kendinize onların kızlarından almayacaksınız.“ (Nehemya, Bab, 13: 25/Tesniye Bab, 14:21)

 

Tevrat hükümlerini değiştirirken üstün ırk inancını eklemekle kalmamış, bütün üstün ırkın yaşayacağı toprakları da belirleyerek Tevrat’a eklemişlerdir. Tevrat’a göre Allah Yahudilere Kenan Diyarını (Filistin) vaat etmiştir. (Arz-ı Mev’ud). Yahudi dünya gerçekleşmeden (bütün dünya Yahudi hâkimiyetine girmeden) önce, vaat edilen topraklarda sadece Yahudilerin yaşadığı bir devlet kuracaklardır (Büyük İsrail Krallığı). Bu devlet Büyük Dünya Krallığı’nın merkezi ve idare yeri olacaktır. 

Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl, kurulacak Yahudi devletinin topraklarını; “Kuzey sınırlarımız Kapadokya’daki dağlara kadar dayanır. Güney de Süveyş Kanalı’na. Sloganımız, David ve Solomonun (Süleyman’ın) Filistin’i olacaktır“ sözleriyle anlatmaktadır. 

 

1948’de İsrail Devletinin kuruluşundan sonra David Ben Gurion şunları söylemiştir:

“ Filistin’in bu günkü haritası İngiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin yerine getirmesi gereken bir iş daha vardır: Nil’den Fırat’a kadar. ” 

 

Önemli bir husus da; Yahudilerin üstün ırk inancına bağlı olarak sahip oldukları şu inançlarıdır: İsrailoğuları, Allah’ın seçmiş olduğu üstün ırktır ve diğer bütün milletlere hükmetme hakkına sahiptir. Ancak diğer milletler bu hakkı gasp etmişlerdir. Gasbedilen hakimiyet hakkının geri alınabilmesi için Hz. Davud soyundan bir Mesih gelerek, Yahudilerin başına geçecek ve dünya hakimiyetini gerçekleştirecektir.

 

Yahudiler Hz. İsa’nın peygamberliğini kabul etmeyerek, onu yalanlamışlar ve öldürmeye kalkışmışlardı. Onlara göre Hz. İsa dışında başka bir Mesih gelecektir. Binlerce yıldır mesihin gelişini hep arzu ve özlemle beklemişlerdir. Ancak mesihin gelişinin üç şartı vardır:

 

1- Vaat edilen topraklarda çok sayıda Yahudi’nin yerleşmesi ve bir Yahudi devleti kurulması, 

 

2- Kudüs’ün (Siyon) ele geçirilmesi 

 

3- Hz. Süleyman Mabedinin israiloğulları tarafından yeniden inşa edilmesi. Ancak bu çok zor idi. Çünkü eski mabedin bulunduğu alan üzerinde bugün Müslümanların Mescid-i Aksa ve Kutbetüs Sahra olmak üzere iki önemli mabedleri bulunmaktadır. Mabedin inşa edebilmesi için öncelikle bu iki İslam mebedinin yıkılması gerekiyordu.

 

Yukarıdaki Tevrat hükümlerinden de anlaşılacağı gibi, diğer insanların Yahudiler için hiçbir değeri ve önemi yoktur. Yahudilerin dışındaki insanlar adi ve basit işlerde çalıştırılacak kölelerdir. Gerçek anlamda insan sayılamayacak basit, aşağılık, değersiz yaratıklardır. 

 

Yahudilerin, Yahudi yasası olarak kabul ettikleri, hahamların sözlerinden, fetvalarından oluşan Talmud ismini verdikleri yasaları vardır. Talmud Yahudiler için Tevrat kadar muteber hatta yaptırım gücü bakımından daha etkilidir. Çünkü Talmud’a muhalefet etmenin cezası ölümdür. 

 

Yahudilerin diğer insanlara bakışını yansıtan bazı Talmud hükümleri:

 

– Yahudi olmayanın mali sahipsiz sayılır. Ona herkesten önce el koyan Yahudi malın sahibi olur. 

 

– Bir Yahudi olmayanın hatasından yararlanmak yahudiye caizdir. 

 

– Yahudi maksat ve gayeleri uğruna işlenen bütün günahlar gizli olmak kaydıyla mübahtır. 

 

– Yalnız Yahudi olanlara insan gözüyle bakılır, Yahudilerden başkası birer hayvandır. 

 

– Bir şey çalmayınız, hırsızlık etmeyiniz şeklindeki emir sadece Yahudilere karşıdır. Diğer milletlerin can ve malları helaldir. 

 

– Erkeklere zinanın haram olması sadece Yahudi kadınları içindir. Yahudi olmayanın ırzı, namusu helaldir. 

 

– Her hususta aldatmaya cevaz vardır.

 

– Yahudi kendinden olmayanın malını çalmak ve işini elinden almış olmakla iyi bir şey yapmış sayılır. 

 

– Yabancıya faizle para verilir, fakat yahudiye faizsiz verilir.

Ahmet Faruk Nizamoğlu

You may also like...

Bir Cevap Yazın