Hayrullah Taş Blog

0

Çatlakların İçinde Kaybolmak

Bir insanın incecik bir buz tabakasının üzerinde dolaştığını bilerek hayatı yaşıyor olmasından daha ızdırap verici başka ne vardır bu hayatta bilemiyorum, her an çatırdayan, çatlayan, çatlayabilecek olan, korkulası sürprizlerle dolu bir hayatı yaşıyor olmak,...

0

Osmanlı devletinde din, bir baskı unsuru muydu?

Tarihin çeşitli dönemlerinde dinin, istibdat rejimleriyle uzlaşmış, ve hatta istibdat rejimlerine ideolojik meşruiyet sağlamış olduğunu inkâr edemeyiz. İslam dininin özellikle Sünni kanadının, siyasi iktidarla uzlaşma konusunda son derece güçlü birtakım eğilimlere sahip olduğu da...

1

Çok Kitap Okuma, Bir Kitabı Çok Oku!

Çok okumak denilince, bugün artık insanımızın aklına çok kitap okumak geliyor. Nitekim ben de yıllarca çok okumak ile çok kitap okumak arasındaki farkı farketmeden okuyup durdum, çünkü herkes gibi ben de çok bilmek için...

1

Kur’an’da Çokeşlilik Meselesi

Çokeşlilik meselesi, II. Meşrûtiyet’ten bu yana bir türlü halledilememiş olmalı ki neredeyse bir asırdır ısıtılıp ısıtılıp piyasaya sürülüyor ve ister istemez lehinde ya da aleyhinde bir sürü şey söyleniyor. Aleyhinde söylenenleri ciddiye almaya gerek...

1

Kur’an’ın ilk Emri “Oku” mu?

Kur’an-ı Kerim’in evvelemirde sözlü kültüre sahip bir topluma, 1400 küsur yıl öncesi Arap toplumuna hitaben nâzil olduğunu, bu nedenle de Kur’an’ın kelime hazinesinin sözlü kültürün normları çerçevesinde şekillendiğini ihmal eden, Kur’an’ın esas itibariyle sözlü...

1

Kevser Suresi’ni Yeniden Kavramak

Bu deneme, kendisine Kur’an’ın en kısa suresinin anlaşılmasında dahi ne denli büyük zaafların rol oynayabileceğini göstermeyi vazife ediniyor. Öyle ki okuduğumuzu, anladığımızı, kendimize rehber edindiğimizi düşündüğümüz Kelâm-ı İlahî’nin aslında ne kadar da uzağına düştüğümüz,...

1

Hakikati aramanın; okumanın, bilmenin ızdırabı

Elde Hiç’le Kapı Kapı Dolaşmak Yıllar önceydi, bir dostumla Çengelköy’de Çınaraltı’nda oturmuş sohbet ediyorduk. Birdenbire durup, etrafına bir baksana, deyiverdi: Çevremizdeki insanlar ne kadar da hâllerinden memnun görünüyorlar. Birşey bildikleri, okuyup öğrendikleri yok, ama...

0

Kişiliği şekillendiren biyolojik etkenler

Kişilik özelliklerinin birçoğu dışarıdan gözlemlenebilir; ama bu özellikleri şekillendiren birçok biyolojik etken de var. Kişilik özelliklerini genellikle gördüğümüz farklılıklar üzerinden değerlendiririz. Birinin güleç ve konuşkan olduğunu, diğerinin huysuzluğunu, bir başkasının düzenli oluşunu dile getirebiliriz....

0

Olduğun gibi görünme, göründüğün gibi de olma!

Sakınmalı insan, önce insanlardan. Yani kalabalıklardan. Yığınlardan. Uzak olmalı. Uzakta durmalı. Uzakta kalmalı. Uzaklara mı kaçmalı? Hayır! Pekâlâ kalabalıkların içinde olmalı, çokluğun içinde yüzmeli, gürültünün içine gömülmeli ve fakat her hâlukârda kendiyle başbaşa kalmalı....

0

Tanrın Bile Zannınca

Birgün hocanın biri, köylünün birini secdeye kapanmış gözyaşları içinde yana yakıla dua ederken görmüş. Adam şöyle dua ediyormuş: Yarabbî! Ah keşke o bindiğin merkebin nerede olduğunu bir bilseydim! Bilseydim, ona en güzel semeri yapmak,...

0

Paradigmaya Kafa Tutan Simitçi

Her sabah köşede gelip geçeni umursamayan ama belli bir nezaket ölçüsünde izleyen duruşuyla tezgahının başında görürdüm. Kırık dökük küçük iskemlesine oturmuş tezgahta kalan simitleri düzeltir bulurdum hep. Gelip geçene satıcı gözüyle bakmaz, kendi halinde...

2

Yavaş yavaş hiç oluyorum; bitiyorum…

Hiç bir şeyim yok. Kendimi çok yoksul hissediyorum. Ellerim bomboş. Uğruna savaşacak, savunacak, avunacak, umud bağlayacak, yaşayacak hiç bir şeyim yok. Bir şeylere sahip olmak için çabalıyorum; okuyorum, yazıyorum, izliyorum, dinliyorum, tartışıyorum, susuyorum ama...

0

Yalnız Gezenin Düşleri

❝İşte, yeryüzünde yalnızım; kendimle baş başayım; artık ne kardeşim var, ne bir benzerim, ne dostum ne de ait olduğum bir toplum. İnsanların en şefkatlisi, en cana yakını, bu insanlar arasından sözbirliği ile dışlandı. Bunlar,...

1

Yaradan mı olmalıyız yoksa Yaradılan mı?

Yaratıcılıktan kastım fiziksel varlığımız değil tabi; düşünsel/fikirsel varlığımızı kast ediyorum. Aslında hepimiz bir bebek gibiyiz. Yaratılmaya muhtaç bir varlığız. Aksi takdirde ilkel/vahşi oluruz. Giyinmeyi, konuşmayı bilemeyiz belki de. Vahşi hayvanlar gibi olurduk eğer yaratıcılarımız...

0

Ya Maymundan ya Ensest İlişkiden (mi)?

12 Şubat Darwin Günü. Yine kenarda köşede bazı yazılar yayımlanacak, ve kimileri Darwin övgüleriyle dolu olacak, kimileri Darwin yergileriyle. Bilimsel yorumlar, gerçekte, bilimsellik kazanma iddiasındaki önesürümler olmaktan çıkıp birer dogma değeri kazandığında, tartışmanın yerini ister...

0

Darwin’in İlmi, Şems’in İrfanı

I have tried lately to read Shakespeare, and found it so intolerably dull that it nauseated me. Geçenlerde Shakespeare okumayı denedim, o kadar saçma geldi ki kusacak gibi oldum. Kim söylüyor bu sözü? İçinde...

0

Sosyal medyanın insan hayatı üzerindeki 11 etkisi

Dünyada üç milyar insan, yani toplam nüfusun yüzde 40’ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar günde ortalama iki saatimizi sosyal medyada geçirdiğimizi gösteriyor. Bu, her dakika yarım milyon tweet ve Snapchat fotoğrafı paylaşılması anlamına geliyor. Sosyal...

1

Hakikat Arayıcısı

Varlığın Kokusu Ne zaman bir yerde hakikat arayışından söz edilse, hemen orada, doğal olanla, sıradan olanla yetinemeyen bir ruhun ve/veya ruhların varlığı ve ızdırabı hissedilir. Etraf uçurumdur. Talib, hep uçuruma düşme korkusuyla yürür. Her...

1

Bir asır önde giden şaheser

Ömer Özsoy’un ‘Kur’an ve Tarihsellik Yazıları’ adlı eseri ilk baskısından 11 sene sonra ikinci baskısı yapılıncaya kadar PDF veya fotokopi yoluyla tahminlerin fevkinde bir dağıtım ve yaygınlığa mazhar oldu. Yazarının 90’ların başından itibaren değişik...

0

Van Gogh gibi değil, Şems gibi

Duvar, katil duvar yolumu biçtin, Kanla dolu sünger beynimi içtin! Bir cezaevi avlusunda hiç volta atmamış birinin, şairin bu dizelerde tasvir etmeye çalıştığı duyguları anlaması neredeyse imkânsızdır. Nasıl anlasın? Anlayamaz. Esaret duygusu bizzat deneyimlenmedikçe taklid...

1

Bir Serabın Ardından

18-19 yaşlarında idim. 12 Eylül’ün üzerinden henüz çok uzun bir süre geçmemişti. Ceketimin sol üst cebinde biriktirdiğim yalın deneyimlerin etkisiyle olacak, kendi kendime şöyle bir karar almıştım: Bundan böyle, kabul veya reddettiğim hiçbir şeyi...

1

Liderler, Prensipler ve Peygamber Örneği Problemi

Malcolm X dini ve siyasi lideri olan Elijah Muhammed’in sekreterlerinden yedi tanesini hamile bıraktığını bizzat oğlundan öğrenir. Lideri ile yüzleştiğinde, Elijah Muhammed “nasıl Hz. Muhammed dokuz kadınla evlendi ise, nasıl peygamberler Davud ve Süleyman’ın...

0

Ahlaktan Kopuş ve Gerçek Üzerine

“Yadsıyan Akıl” ve Acı başlıklı yazımda Müslümanların problemlerini yadsıdıklarını, bunun için son derece kullanışlı söylemler geliştirdiklerini ve dolayısıyla sorunlarını çözemez hale geldiklerini ifade etmiştim. Amacı “atalara vefa,” “kitlelere hedef göstermek,” veya başka her ne...

1

“Yadsıyan Akıl” ve Acı

Bu yazıda Müslümanların geniş çaplı olarak düşüncelerine ve tavırlarına tesir etttiğini düşündüğüm bir akletme biçiminden bahsedeceğim. Buna “yadsıyan akıl” demek istiyorum. Bazı örneklendirmeler de yapacağım. Yadsımak görmezden gelmek, inkar etmek, -mış gibi yapmak, göz...