Category: Genel

0

Okuyan Bir İşçi Soruyor

Yedi kapılı Thebai şehrini kuran kim? Kitaplar yalnız, kralların adını yazıyor, yoksa krallar mı taşıdı kayaları? Bir de Babil varmış boyuna yıkılan, kim kurmuş Babil’ i her seferinde? Altın şehir Lima’ nın, hangi evinde...

0

Hayvana şiddet haberleri ne anlama geliyor

Yazıyı yazarken konuştuğum bazı dostlarım, yazıyı kısa tutmamı istediler, uzun yazıların okunmadığı tavsiyesinde bulundular. Ama olmadı; gerçekten konu o kadar önemli ve çok boyutlu ki kısaca yazılabilecek gibi değil. Bilemiyorum, belki ben beceremedim. Buna...

0

Oy kullanmanın akli ve vicdani özgürlüğü

Demokrasi sadece eğitim sorunu değildir. Karmaşık bir saat mekanizmasının tüm parçalarının düzgün işlemesi gibi, çalışan mekanizmadır. Oy vermede akli ve vicdani özgürlük, önemli bir parçadır. Parti yapılanmasında lidere, merkeze bağlı örgütlenme; çevreye yayılmış, güçlü,...

0

Güç, son merhalede sahibini yer…

Güç’ün, insanı bozması kişilerle/isimlerle alakalı değildir. Bu, bence istisnaları dışında tabiatın kanunudur. Yani ateş yaktığı, güneş ısıttığı gibi güç de insanı bozar. Serüven şu: insanlar başlangıçta daha güçlü değilken kibar, saygılı, kuşatıcı olur. Bu...

1

Korku İmparatorluğu Seni İzliyor

George Orwell’in Stalin Dönemi Rusya’sı ile benzerlikler taşısa da esasen tüm totaliter rejimlere bir eleştiri barındıran romanından Michael Radford tarafından sinemaya uyarlanan Nineteen Eighty-Four; kendi iktidarını meşrulaştırmak ve ona güç kazandırabilmek adına toplumu her yönden...

0

Ahmaklar Gemisi

Bir zamanlar, bir geminin kaptanı ve ahbapları denizciliklerini çok beğenir ve kendilerine çılgınca hayran olurlarmış. Bir gün kaptan, ününe ün katmak için geminin yönünü kuzeye çevirince işler biraz karışmış… Bir zamanlar, bir geminin kaptan ve...

0

Toplumu Kutuplaştıran Trol Tipleri

Bunlardan ilki bağımsız trollerdir. Trol, insanları kasten kışkırtıp yem atarak bunun karşılığında duygusal tepkiler almaya çalışan aktör demektir. Bağımsız troller, genelde sosyal medyada kendi kendilerini eğlendirme amacıyla ve klasik medyanın genel sansasyonel tavrına tepki...

1

Resmi Tarih Anlayışları ve Nesnel Gerçeklik

O zaman gerçek tarihi, yalnızca ona nesnel ve diyalektik olarak bakabilenler; olayları, olguları, kavramları bütünsellik ve kendi konjonktürel tarihsellikleri içinde dün, bugün ve yarın bileşiminde değerlendirebilenler görebilir. Bunun için de resmi tarih anlayışından koparken,...

0

İnsanoğlu Hurafesiz Yaşayabilir mi?

Hurafeler niçin var? Bazen toplumsal düzeni sağlamak, otoriteyi tesis etmek için… Bazen toplum içindeki dik başlılığı ve uygun bulunmayan davranışları törpülemek için… Bazen de çok pratik faydacı sebeplerle yaptırımı olduğu söylenip ama aslında aslı...

1

Tüketim toplumun fısıldayıcıları (ve hurafeleri)

“Işığını yansıt! Başkası olma kendin ol! Kendin olmak sana uyanı yapmaktır! Gazoz olma efsane ol! İmkânsızı iste! Büyük düşün! İmkânsız hiçbir şeydir… Hayatın gerçek tadı… Kontrolsüz güç, güç değildir… Anı yaşa! İmaj hiçbir şey,...

0

Modern dönemde erkek olmak

İçinde yaşadığımız çağ dinî, politik, kültürel ve felsefi pek çok tartışma ve çekişme alanının dışında kadın-erkek ilişkileri anlamında da tam bir kaosa işaret ediyor. Aile içinde üstlenilen rollerdeki karışıklıktan, kamusal temsil noktasındaki dengesizliklere ve...

0

‘Çocuk modası’ neyin kafası?

Geçtiğimiz günlerde ‘Çocuk kafası, çocuk modası’ sloganı ile başlatılan reklam kampanyası, pek çok kişinin dikkatini celbetmeyi başardı. Billboardlar ve afişler gibi değişik mecralarda karşımıza çıkan kampanyanın en dikkat çekici ayağı ise televizyonlarda dönen reklam...

1

Modernlik amentüsünün şahitleri miyiz?

Her dönem, kendi amentülerini insanlara dayatır. Örneğin, dünyanın bir tepsi kadar düz olduğunu iman ve ikrar etmek içinde yaşanılan çağın ve coğrafyanın amentülerinden birini içselleştirmekten ibarettir. Yahut evrenin merkezinde dünyanın yer aldığını, bütün semavi...

0

Güç Yalnızlığa Çağrıdır

En güçlü olduğumuz an, en güçsüz ve en yalnız olduğumuz andır aslında. Gücümüz yalnız kendimizi ezer, yalnız kendimize geçer böyle zamanlarda nazımız. Külliyen doğrudur… Kimselerin gücü yetmez bizi incitmeye, güçlüyüzdür; ama gücümüz incinecek taraflarımız...

0

Zenginlikle mutluluk arasında bir ilişki var mı?

İnsanlar daha zengin ve daha sağlıklıysa daha mutlu olmalıdırlar. Fakat gerçek bu kadar basit mi? Filozoflar, rahipler ve şairler binlerce yıldır mutluluğun ne olduğuna ilişkin düşündüler ve çoğu, en az fiziksel koşullar kadar toplumsal,...

0

Yalnızlığın Getirdiği Olumlu Özellikler

Araştırmalar, yaşlı nüfusa sahip toplumlarda sosyal izolasyonun giderek büyüyen bir kamu sağlığı sorunu haline geldiğini gösteriyor. İngiltere’de uzmanlar yalnızlık nedeniyle erken ölüm riskinin diyabete bağlı ölüm oranına yaklaştığını söylüyor. Bilişsel fonksiyonlar, motor fonksiyonu ve...

0

Türkiye Halkında Demokrasi Algısı Nasıldır?

İzafi Demokrasi Algısı Türk insanın siyasete, sosyal olaylara, liderlere, gündeme dair yorumları, yaklaşımları, algıları daha çok kendi doğrularını pekiştirecek yapıda, kendi ruhsal yapılarını tatmini için yorumlama şeklindedir. Durumları çok yönlü anlayıp analiz edip objektif...

1

Böyle Buyurdu Muhammet

Adım Muhammet. On dokuz yaşındayım. Atık kağıtlar topluyorum ve Kızılay`dan Ulus`a kadar üç kez yürüyerek gidip geliyorum her gün. Beş arkadaşımla kalıyorum iki göz odalı bir evde. Onlar atık kağıt toplamıyor; Mevlüt inşaatta çalışıyor...

0

Hukuk Devletinden Güvenlik Devletine

Âşinâ olduğumuz devlet modelinde kökten bir dönüşüm bağlamına oturtulmadığı takdirde, Fransa’daki olağanüstü halin (Şubat sonuna kadar) uzatılmasındaki gerçek hedef anlaşılmaz. Her şeyden önce, olağanüstü halin demokrasiye kalkan olacağını ileri süren sorumsuz politikacıların sözlerini tekzip...

0

Adalet öldü, demokrasi nasıl yaşasın?

Edebiyattan ekolojiye, galaksi oluşumlarından sera etkisine, atıkların işlenmesinden yol tıkanmalarına varana dek şu dünyada her şey tartışılıyor. Ama sıra demokratik sisteme gelince, o kesinkes kabul edilmiş, doğası gereği sonsuza dek dokunulmazlığı olan bir veriymişçesine...

0

Gençliğe Hitabe’yi Yeniden Yazmak

İnsan olmanın yegâne temeli insana sevgidir. Hayatın boyunca, insanlara güzelliği, aklı ve adaleti öğretmeyi görev bileceksin. Bilgin varsa, bedel beklemeden paylaşacaksın. Buna imkân ve şeraitin müsait değilse, yanındaki üç veya beş kişiye katıksız sevgini...

0

Propaganda: Halkın İstemediğini Halka kabul Ettirmek

Propagandanın Erken Dönem Tarihi Devlet propagandası, eğitimli sınıflar tarafından desteklendiği ve herhangi bir dönekliğe izin verilmediği takdirde, büyük bir etki yaratabilir. Hitler ve daha birçoğundan alınan bu ders, günümüze dek izlenmiştir. Propagandanın Olağanüstü Başarıları...

1

Mutlaka Okunması Gereken Siyasi Analizler

Yönlendirmekten ziyade yöntem/usul geliştiren çalışmalar: 1- Önemli görevlere bu cahil takımını getirip işleri berbat ettirirler 2- Liderler, Prensipler ve Peygamber Örneği Problemi 3- Evet – Hayır 4- Devletin imanı arttıkça aklı azalır! 5- “Bilmediğiniz...

0

Yeni Paradigmayı Oluşturmak: Cumhuriyeti nasıl bilirsiniz?

Cumhuriyet 29 Ekim 1923’de “kuruldu”. Nasıl “kurulduğu” ne olduğundan bağımsız değildi. Kavramın gerçek anlamındaki Cumhuriyetle [res publica] bir ilgisi yoktu. Sadece o tarihten sonra “Eski Rejim” yeni adıyla çağrılacaktı. Cumhuriyetin kurulmasında halkın [res publica’nın]...

0

Evlilik ve Ahlak: Babalığın Bilinmediği Toplumlar

Evlilik ilişkileri her zaman kabaca iç güdüsel, ekonomik ve dinsel olarak sıralıyabileceğimiz üç etkenin (factor, amil) karışımından oluşmuştur. Bunların, başka alanlarda olduğu gibi birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılabileceklerini söylemek istemiyorum. Pazar günleri dükkânların kapanmasının asıl...