İNSANIN MEDENİLEŞTİĞİ FİKRİ ÇOK TEHLİKELİDİR

“Hiçbir toplum henüz medenileşmemiştir. Medeniyet; yalnızca insanlığın umut ettiği bir fikirdir. Var olansa elbiselerin örttüğü barbarlıktır. Medeni insanlarız fakat sürekli olarak savaşlara hazırlanıp duruyoruz öyle mi? Hayvanlar bile kendi türlerinden olanları öldürmez. Yalnızca insandır kendi türünü öldüren… Hiçbir aslan diğer bir aslanı, hiçbir köpek başka bir köpeği öldürmez. Hiçbir aslan diğer bir aslanı yemez. Yalnızca insandır yamyamlık yapabilen… Dünyanın bazı bölgelerinde hâlen yamyam olan küçük gruplar mevcuttur. Eğer insan medenileştiyse neden bu kadar kanuna gerek duyuluyor? Eğer insan medenileştiyse bunca mahkemelere, hapishanelere, avukatlara neden gerek duyuluyor? Medeni insan cinayet işlemez, medeni insan tecavüz etmez. İnsanlık hâlâ canidir. Bu hapishanelerin, hâkimlerin ve kanunların bir şeyleri engellediği de yoktur. Etrafına bir bak, insanların davranışlarına bir bak; şaşıracaksın. İnsanlığın medenileştiği fikri çok tehlikelidir. Bu fikir gerçekten medeni olmamızamani olur çünkü medeni olduğunu kabul ettiğinde, medeni olmaya çabalamana gerek yoktur. Sağlıklı olduğunu kabul ettiğinde, belki de acı çektiğin hastalığını iyileştirme ihtiyacı duymazsın. İlk yapman gereken: ‘Hasta olduğunu kabul etmektir.’ O vakit sağlıklı olmak için bir şeyler yapabilirsin fakat hastalığını inkâr edersen ki bu asırlardır politikacıların yaptığıdır. Onlar medenileşmediğimizi inkâr edip, medeni olduğumuzu söyler. Ve bu maskeleyiş; bizleri medenileşmekten alıkoyar. Hiçbir politikacı insanların medenileşmesini istemez. Hiçbir ülke insanların medenileşmesini istemez. Onlar sahtelik ve ikiyüzlülük ister; derinlemesine bir dönüşüm değil. Dünya çapında bir isyan meydana getirmeliyiz. Fakat bu isyan birilerine karşı değil; kendi sahte fikirlerimize, sahte kişiliklerimize ve maskelerimize karşı olmalıdır. Gerçek yüzünü ve özgünlüğünü keşfetmelisin. Gerçek yüzünü ve özgünlüğünü keşfettiğinde; küçük bir enerji alanı meydana getireceksin. Ve o vakit her kim sana yaklaşırsa; o kişi medeniyetin, insanlığın kokusunu duyacaktır.”

ALINTI

You may also like...

Bir Cevap Yazın