Tagged: Tarih

1

Resmi Tarih Anlayışları ve Nesnel Gerçeklik

O zaman gerçek tarihi, yalnızca ona nesnel ve diyalektik olarak bakabilenler; olayları, olguları, kavramları bütünsellik ve kendi konjonktürel tarihsellikleri içinde dün, bugün ve yarın bileşiminde değerlendirebilenler görebilir. Bunun için de resmi tarih anlayışından koparken,...

0

Osmanlı devletinde din, bir baskı unsuru muydu?

Tarihin çeşitli dönemlerinde dinin, istibdat rejimleriyle uzlaşmış, ve hatta istibdat rejimlerine ideolojik meşruiyet sağlamış olduğunu inkâr edemeyiz. İslam dininin özellikle Sünni kanadının, siyasi iktidarla uzlaşma konusunda son derece güçlü birtakım eğilimlere sahip olduğu da...

0

Tarih Sorunu Tartışması: Kardeş Katli Örneği

Modern dönemdeki Müslümanların sorunları salt dinin nasıl yorumlanacağı ile ilgili değildir. Bunlar kadar önemli bir konu da çağdaş Müslümanların zihinlerinde nasıl bir tarih algısı olduğudur. Her toplum için tarih algısı fevkalade önemlidir ancak bunun...

0

Herkesin Kendine Göre Bir Abdülhamid’i Var

Genel olarak milli duygularımızı şahlandırmaya müsait bir milletiz. Bu yüzden de çoğu zaman tarihi şahsiyetleri kendi yaşadıkları dönemin şartlarına göre değerlendirmekten çok, zihnimizde oluşturduğumuz şablonlara göre değerlendirmeyi tercih ederiz. Mesela son yıllarda coşkulu bir...

0

“Şanlı Tarihimize” Niçin İhtiyaç Duyarız

Milliyetçilik aynı kimliksel özelliklere sahip olduklarını varsayan bir grup insanın isteyerek kendini kandırma ideolojisi. Aslında her ideoloji gerçekliği kalıba dökme gayreti içindedir ve dolayısıyla yaşananları belirli şekillerde yorumlayıp yeniden anlamlandırır. Ancak milliyetçilik yorumlamanın ötesine...

0

Tüccar İslam’ın Sonu

Hz. Muhammed; tarımın ve hayvancılığın yapılamadığı, dönemin sanayi üretiminin de olmadığı Mekke’de doğdu ve büyüdü. Mekke ekonomisi ise uluslar arası ticarete dayanıyordu. Arap Yarımadası’nda merkezi bir yönetim yoktu. Ama Kâbe’nin, haccın ve haram ayların...

0

KUDÜS NASIL KUTSALLAŞTIRILDI?

Kutsal şehir Kudüs! Tarihin en eski şehirlerinden birisi… Binlerce yıllık bir geçmişe sahip… Kudüs birçok medeniyet, din ve krallığa merkezlik yapmış; tarihteki önemi asla azalmamış ve değerini günümüze kadar taşımayı başarmış ender bölgelerden birisidir....