Tagged: Siyaset

0

Oy kullanmanın akli ve vicdani özgürlüğü

Demokrasi sadece eğitim sorunu değildir. Karmaşık bir saat mekanizmasının tüm parçalarının düzgün işlemesi gibi, çalışan mekanizmadır. Oy vermede akli ve vicdani özgürlük, önemli bir parçadır. Parti yapılanmasında lidere, merkeze bağlı örgütlenme; çevreye yayılmış, güçlü,...

0

Güç, son merhalede sahibini yer…

Güç’ün, insanı bozması kişilerle/isimlerle alakalı değildir. Bu, bence istisnaları dışında tabiatın kanunudur. Yani ateş yaktığı, güneş ısıttığı gibi güç de insanı bozar. Serüven şu: insanlar başlangıçta daha güçlü değilken kibar, saygılı, kuşatıcı olur. Bu...

1

Korku İmparatorluğu Seni İzliyor

George Orwell’in Stalin Dönemi Rusya’sı ile benzerlikler taşısa da esasen tüm totaliter rejimlere bir eleştiri barındıran romanından Michael Radford tarafından sinemaya uyarlanan Nineteen Eighty-Four; kendi iktidarını meşrulaştırmak ve ona güç kazandırabilmek adına toplumu her yönden...

0

Toplumu Kutuplaştıran Trol Tipleri

Bunlardan ilki bağımsız trollerdir. Trol, insanları kasten kışkırtıp yem atarak bunun karşılığında duygusal tepkiler almaya çalışan aktör demektir. Bağımsız troller, genelde sosyal medyada kendi kendilerini eğlendirme amacıyla ve klasik medyanın genel sansasyonel tavrına tepki...

0

Güç Yalnızlığa Çağrıdır

En güçlü olduğumuz an, en güçsüz ve en yalnız olduğumuz andır aslında. Gücümüz yalnız kendimizi ezer, yalnız kendimize geçer böyle zamanlarda nazımız. Külliyen doğrudur… Kimselerin gücü yetmez bizi incitmeye, güçlüyüzdür; ama gücümüz incinecek taraflarımız...

0

Türkiye Halkında Demokrasi Algısı Nasıldır?

İzafi Demokrasi Algısı Türk insanın siyasete, sosyal olaylara, liderlere, gündeme dair yorumları, yaklaşımları, algıları daha çok kendi doğrularını pekiştirecek yapıda, kendi ruhsal yapılarını tatmini için yorumlama şeklindedir. Durumları çok yönlü anlayıp analiz edip objektif...

0

Hukuk Devletinden Güvenlik Devletine

Âşinâ olduğumuz devlet modelinde kökten bir dönüşüm bağlamına oturtulmadığı takdirde, Fransa’daki olağanüstü halin (Şubat sonuna kadar) uzatılmasındaki gerçek hedef anlaşılmaz. Her şeyden önce, olağanüstü halin demokrasiye kalkan olacağını ileri süren sorumsuz politikacıların sözlerini tekzip...

0

Adalet öldü, demokrasi nasıl yaşasın?

Edebiyattan ekolojiye, galaksi oluşumlarından sera etkisine, atıkların işlenmesinden yol tıkanmalarına varana dek şu dünyada her şey tartışılıyor. Ama sıra demokratik sisteme gelince, o kesinkes kabul edilmiş, doğası gereği sonsuza dek dokunulmazlığı olan bir veriymişçesine...

0

Propaganda: Halkın İstemediğini Halka kabul Ettirmek

Propagandanın Erken Dönem Tarihi Devlet propagandası, eğitimli sınıflar tarafından desteklendiği ve herhangi bir dönekliğe izin verilmediği takdirde, büyük bir etki yaratabilir. Hitler ve daha birçoğundan alınan bu ders, günümüze dek izlenmiştir. Propagandanın Olağanüstü Başarıları...

1

Mutlaka Okunması Gereken Siyasi Analizler

Yönlendirmekten ziyade yöntem/usul geliştiren çalışmalar: 1- Önemli görevlere bu cahil takımını getirip işleri berbat ettirirler 2- Liderler, Prensipler ve Peygamber Örneği Problemi 3- Evet – Hayır 4- Devletin imanı arttıkça aklı azalır! 5- “Bilmediğiniz...

0

Evet – Hayır

— Quid est veritas? Devletin sorusudur bu. Mahiyeti gerçekte hiç merak edilmediği için yanıtı açıktan verilmemiş ve asla verilmeyecek bir soru. İktidarın sorusu. Güç ve tahakkümün. Imperiumun. Güya yaşama ve ölüme karar verebileceklerini sananların...

0

Devletin imanı arttıkça aklı azalır!

Siyasetten ve onun yıkıcı sonuçlarından kimse kaçınamaz; dünyanın en büyük filozofu Sokrates bile kaçınamadı, hal böyleyken yine de günceli gündemimiz yapmamalı, aksine kendi gündemimizi güncelleştirmeye çalışmalıyız. * * * Siyaset bir çözme sanatı, benim...

0

Din ve Milliyetçilik

Dünyada yürütülen bütün politikalar bu iki dinamikten asla bağımsız olmamıştır olamaz da. Çünkü bu iki kavram insan psikolojisinin iki hayati damarının dışavurumudur. Bu yüzden kitleleri kandırma, onlara dilediğin düşünceyi zerk etme adına demagogların verimli...

0

Siyaseti entelektüelleştirme faaliyetinden trollüğe

Siyasetimizin önemli hususiyetlerinden birisi de entelektüel zemininin aşırı sığlığıdır. Bu siyaset anlayışı mega söylemler kullanmakta ancak onların içini “hamasetle” doldurmaya çalışmaktadır. Aşırı sembol kullanımı, güncel ile eklemleştirilen tarih inşa faaliyeti ve devâsâ hedefler gösterimine...

0

Oy Vermenin Psikolojisi

Sevgili dostlar, Oy verme kararlarımızı etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bir siyasi partiye ve görüşe duyduğumuz sevgi, kişisel değerlerimiz, eğitim düzeyimiz, dini inançlarımız, gelir seviyemiz gibi birçok faktör oyumuzu kime basacağımızı ya da belki de...

0

Demokrasi ve Demagoji

Bir önceki yazıda, bazı demokrasi türlerinin kısaca tanımlaması yapılmış, ardından demokrasinin bazı çelişkilerine değinilmişti. Bu yazıda ise insan zihninin karar alma mekanizmaları ile demokrasi arasında bir ilişki kurulacak ve son olarak bu ilişkiden yola...

0

İslam’da Metafiziğin Siyasal Yorumu

Siyasal olan, yöneten ve yönetilen arasındaki güç ilişkisini imgeler. Toplum halinde yaşayan bireylerin hayatını düzenleme ve toplumsal ihtilafları çözmek için yönetenin buyruk verme, yönetilenin ise uyma yükümlüğüne işaret eder. Siyasal iktidar, yönetenin yönettikleri üzerindeki...

0

Devlet, Rant ve Din

Devlet teşkilatlanması, tarihi gelişimi açısından önce sadece güvenlik ve kaynak kullanımı ile başlamış olsa da, modern devletin tanımı da aynı temel prensipler açısından basit bir ekonomik verimlilik arayışıdır. Devleti, vatandaşları açısından gerekli ya da...

2

Devlet Dinimdir, Millet Mezhebimdir!

Türk “İlahiyatına” Giriş: Devlet Dinimdir, Millet Mezhebimdir! | Devlet aygıtının radikal sayılacak biçimde seküler-Kemalist elitlerden, İslamcı-muhafazakar elitleri geçtiği ve her şeyin neredeyse zıddına dönüştüğü bir süreçte iki şey olduğu gibi kalıyor. Ülkede neredeyse her...

0

Felsefe ve Din: Ortak Gibi Duran Apayrı İki Dünya

Dinde her şey kurallara göredir, onda her zaman uyulması gereken kesin formüller vardır. Bu formüller dogmalardan beslenirler. Bazen iç içe bazen yan yana bazen karşı karşıya konulan ve genelde uyumlu kardeşler gibi gösterilen bu...

0

Hitler’in Propaganda Bakanının 7 Tavsiyesi:

1. Bir şeyi ne kadar uzun süre tekrarlarsanız, insanlar ona o kadar fazla inanırlar. 2. Bir insana yalan olsa bile bir söylemi sürekli tekrarlarsanız, o söylemin nereden geldiğini unutacak ve kendi fikri gibi benimseyerek...

0

Eleştirileri Klavuz Edinmek

Kimseyi özel işinde ve mülkünde eleştiremeyiz; o izin vermedikçe eleştirmemiz doğru olmaz sanırım! Ama birileri milletin, daha yaygın ifadeyle, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yönetiyorsa, onun sormasına gerek kalmadan yöneticilere / liderlere “eleştiri” en sağlam...

0

Biz Ne Kadar Fethullah Gülen’iz?

Mesele Fethullah Gülen değil yeğen, mesele nefsimizdeki Fethullah Gülen. Fethullah Gülen’e kızıyoruz. Kızmalıyız da. Fethullah Gülen’e öfkeliyiz. Öfkeli de olmalıyız. Ancak doğru tepkileri ortaya koyamaz, doğru soruları sorup doğru cevapları veremezsek aynı şeyler tekrarlanır....