Tagged: Şahin Bal

0

Din ve Milliyetçilik

Dünyada yürütülen bütün politikalar bu iki dinamikten asla bağımsız olmamıştır olamaz da. Çünkü bu iki kavram insan psikolojisinin iki hayati damarının dışavurumudur. Bu yüzden kitleleri kandırma, onlara dilediğin düşünceyi zerk etme adına demagogların verimli...

0

Kader Doktrini Eleştirisi

BİRAZ ARABESK TAKILALIM: KADER UTANSIN              (Kader Doktrini Eleştirisi) Türkçede kader diye bir sözcüğün olmadığını düşünün ne yapardık acaba? İçimizde gizlediğimiz, Allah’tan, toplumdan ve hayattan duyduğumuz hoşnutsuzlukları “Zalim Kader”...

0

Bir Peygamber Helal/Haram Belirleyebilir mi?

BİR PEYGAMBER HELAL VE HARAM KİLABİLİR Mİ? Şimdi dini terimleri hem kültürümüze adam gibi aktaramadigimizdan, hem de dinin maksadını anlamak için akıl gibi önemli bir kuvveyi calistiramadigimizdan çok çelişkili bir ruh haletiyle karşı karşıya...

0

Dini Tersinden Okumak

Kur’an-ı Kerim, günümüz algısının sistemleştirdiği ya da varsaydığı gibi Allah katından bir çırpıda elçisi aracılığıyla insanların gündemine sokulmuş “bunlara uyun uymazsanız yakarım” ya da “şu gizemli sözcükleri anlamasanız da tekrar edin şu ibadetleri gerekçesini...

0

Torpilciliğin Dinsel Söylemi (Şefaat Algısı)

Papalık diyor ki: İsa şu an Baba Tanrı’nın yanında kendisine uyanların savunuculuğunu yapmaktadır, onlar için aracılık yapmaktadır, canlıdır ve her an onun huzurundadır. Onun aracılığı ile Tanrıya yaklaşanları kurtarmaya gücü yeter…(Katolik Kilisesi Din ve...

0

Ravilerin İtibarı

Şimdi ünlü hadis ravisi Ebu Hurayra ‘nin rivayet ettiği sahih olduğu düşünülen hadis sayısı (Yaklaşık 4500) Hz. Aise, Ebubekir, Omer, Osman, Ali, Zeyd bin Sabit ve Ubey bin Ka’b gibi bir çoğu peygamberin hayatinin...

1

Tahlil-Tahrim / Helal-Haram Kılma Yetkisi

TAHLİL VE TAHRİM YETKİSİ “Yahudileşme Temayülü” çok özgün bir çalışmadır. Okuduğum zamanlarda sorgulama çabama büyük katkıları olmuştur. Müellifinden Allah razı olsun. Ben bu yazımda Tanrı – Peygamber ilişkisinde başka bir Yahudileşme temayülünden bahsedeceğim. Lakin...

0

Arapça Bilmemek ve Dini/İslam’ı Anlamak

ARAPÇA BİLMEMEK VE DİNİ ANLAMAK –  Din aslında insanın aklının, sağduyusunun ve vicdanının sesidir. Ama insan sözcüklerle düşündüğü için anadilinin izin verdiği ölçüde geniş düşünebilir. Dilin genişliği ise bir ulusun tarih içerisinde geçirmiş olduğu...

0

Kuran ve Evrim Teorisi 

(Not: Arkadaşlar yazının başlıklandırılması 2. ve 3. bölümlerin içeriğinden mülhem olup tarafımca yapılmıştır. Yazının orjinal hali aşağıdaki gibidir. Hayrullah Taş) EVRİM OYALAMACASI – 1 İnsan akıl sahibi bir varlık olduğu için istese de istemese...

0

Kuran’ı Nasıl Okuma(ma)lıyız?

(Not: Başlıklandırma tarafımca yapılmıştır. Yazının orjinal hali aşağıdaki gibidir. Hayrullah Taş) KUR’AN’A ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM -1Giriş Geneli düzeltmek geneli inkar etmekle başlar. Şimdi inkar deyince, sözcük odaklı anlayışların bu ifademden dini, imanı, hatta Tanrıyı...

1

Kuranseverlere Dost Tavsiyesi

Günümüzde tarihsel yöntemle kutsal metin okuyanları müsteşrik olmakla itham edip tekfire varan saldırı sahipleri yöntem olarak batılıların kutsal metin okuma tekniklerine daha yakın hatta birebir aynı olan bir yolu tuttuklarını belirtmek istiyorum.  Batının radikal...

0

Konsül ve Afaroz Çalışmaları

Güncel islam düşüncesinde tartışılacak konu kalmadığı için bazı Kuran evrenselcileri bir konsül oluşturup İlhami Güler, Mustafa Öztürk ve Mehmet Azimli gibi alanlarında değerli çalışmalar yapmış ilahiyat hocalarını açıkça söyleyemeseler de aforoz etme eğilimleriyle yeniden...

0

Namazın Çözümlemesi

GİRİŞ Daha önceki yazılarımda Allah’ın yarattıklarına yük yüklemekle doyuma erişen, daha çok güçlenen ve egemenliğini daha da arttıran egoist bir güç olmadığını beyan etmiştim. Öte yandan Allah’ın insanların ibadetlerine ihtiyacı yoktur ilkesinin dinsel öğretilerin...

0

Cemaatleşme / Teşkilatlanma / Örgütlenme

Öncelikle belirteyim ki hiçbir çıkar gözetmeksizin insanların değişik sorunlarına çözüm arama amacıyla kurulan ve etkinlik gösteren hayır kuruluşları bu yazımın muhatabı değildir. Yazımın muhatabı insanların sorunlarını, hak arayışlarını ve masumane dileklerini ve düşlerini onların...

1

Tanrı/Hakikat Tekelciliğinin Reddi

Zamanın değişimine ayak uydurma çabası içerisinde olmayanlar, dinamik yaşama özne olarak katılıp özgürce yeni düşünceler ve oluşturmada emek harcamayanlar, akliyelerini geçmişte yaşanan bir zaman dilimine sıkıştırıp tüm zamanları o zamana geri döndürme ya da...

0

Tarihselci Söylemin Eleştirisinin Eleştirisi

“Geçmişi bilmek demek olan tarih sizde geleceği görme yeteneğini geliştirmiş” (Hüseyin Nihal ATSIZ)  Yazıma Nihal Atsız’dan alıntı yaparak başlamam kimseyi şaşırtmasın. Zira sözün sahibi saygın bir tarihçi olduğu halde bir zamanlar günümüzde biraz sonra...

0

Sayısal Saplantı ve Kuran

Bugünlerde sanal alemde bir video dolaşıyor. Sayısal saplantıları bulunan biri önüne bir İlahiyat Profesörünün videosunu alarak, internet aracılığıyla yayınlanan görüntülerine alaycı, hakaret edici bir üslupla yanıt veriyor ve profesörü zalimlikle, cahillikle suçluyor. Zannederim kullandığı...

0

Kuran İstabul’da mı, Bağdat’ta mı, Yoksa Mekke’de mi İndi?

(Evrenselcilik ve Tarihselcilik Tartışmalarına Nesnel Bir Katkı Denemesi) Giriş Dil öğreniminin temel amacı sana ait olmayan bir kültürü öğrenmek, o kültürün sınırlarını anlayıp kendi kültürüne rasyonel aktarımlarda bulunarak kendi birikimini zenginleştirmektir. Dünya Klasiklerini Türkçeye...

0

Avukatlık Mesleği!

Bugünlerde medyada “islam savunucusu” avukatlar türedi. Bizim savunduğumuz islam şöyledir böyledir diyerek. Sanki islam bir sanık hakim karşısında ve kendine avukat tutmuş. Biliyorsunuz avukatlar savunduğu muvekkilden para alırlar. Bu islam avukatlarınin da benzer bir...

0

Kadının Çilesi…

Kadinin cilesi tarih boyunca cahillik olmuştur. Onu kumaliga, cariyelige hatta günümüz tabiri ile manitaliga ve metreslige iten hep bu cahilligidir.  Bugünlerde Ortanca eş diye kadının onuru oldukça yükselten çağdaş bir deyim ortaya çıktı. Oysa...