Tagged: Saadettin Merdin

0

Bir Soyağacı Hikayesi

Bir tarih öğretmeni arkadaş, öğrencilerine “İlk Türk komutan kimdir? diye bir soru sormuş. Ben de bilmiyorum kim olduğunu. Kimmiş bu komutan dedim. Yanlış hatırlamıyorsam “Cici” mi neymiş? Aklıma bir hinlik geldi. Dedim hocam! Sen...

0

Cahiliye Şeriatının İslam Hukukuna Etkileri


Notice: Undefined property: stdClass::$type in /home/hayrullahtas/public_html/wp-content/themes/hueman/functions/init-wp-core-filters.php on line 52

Notice: Undefined property: stdClass::$type in /home/hayrullahtas/public_html/wp-content/themes/hueman/functions/init-wp-core-filters.php on line 52

İHL öğrencilere hadis derslerinde çok çok özel seçilmiş hadisleri verirler. Öyle akla bilime mantığa aykırı olmayan. Öğrencilere hadisi sevdirmek gayesiyle. Yoksa hadis külliyatından azıcık haberdar olsalar imanları ciddi sarsılır. Aslında çoğumuz böyle rafine, reklam...

1

İslam yeni bir itikat veya yeni baştan ibadetler vazetmiş midir?

İslam devrim yapmamış, ıslah etmiştir. Kur’an içinde doğduğu kültür ve gelenek, örf ve toplumsal algıyı lağvetmedi, aksine yeni gelen vahiy mesajını bunlar üzerinden ulaştırdı. İslam cahiliyenin bütün kurumlarına savaş açmadı, aksine birçoğunu olduğu gibi...

1

İslam Köleliği Kaldırmış mı?

1.1.1. İSLAMİYET KÖLELİĞİ KALDIRMIŞ MIDIR? Köle ve cariye kavramları Kur’ân’da “abd ve eme, feta (genç, delikanlı), memlûk, ‘mâ meleket eymânüküm’, rakabe, mevla, rakîk ve ıtk” kelimeleri ile ifade edilmiştir. Memlûk; mülk edinilmiş köle demektir....

0

Allah Kendini Kuran’da Bir Kral Gibi Tarif Ediyor

Bunun nedeni ne olabilir? (Vahiy ve olgu münasebetini göstermesi açısından) Kur’ân’da Allah’ı tanımlayan en önemli kavramlardan biri “melekût/krallık’’ kavramıdır. Bu kavram ile soyut bir Allah tasavvuru müşahhaslaşır. Aşkın olan Allah, Arap zihninde birden ete...

0

Kuran ve Bilime Kaynaklılığı Sorunu

Kur’an’dan 1400 senedir kimsenin anlamadığı “bilimsel gerçekler” çıkaran bir kesim var. Güya Kur’an’ın mesajı 1400 senedir gizli kalmış, bu arkadaşlar bir kelimenin etimolojisinde bulunan onlarca anlamdan birini alarak Modern bilimin icatlarını Kur’an’a söyletiyorlar. Bunlar...

0

Miraç Hadislerinin Tenkidi/Eleştirisi

Miraç hadisleri Kur’ân ve Tarihi hadiselere aykırıdır. Miraç’tan Peygamberimizin getirdiği söylenen üç hediye, “Beş vakit namaz, Bakara’nın son iki ayeti ve Allah’a şirk koşmayan günahkârların affedileceği” [25] meselesini ele alalım. Kur’ân’ın hiçbir yerinde beş...

0

Kuran Nedir? Ne değildir?

Müslümanlar Kur’an’ı sever,sevmeli de.Onun Allah kelamı olduğuna inanır, inanmalı da. Bununla birlikte onun bir tarih kitabı olmadığını bilmeliler. O kronolojik bir tarih kitabı değildir. Şahıslardan bahsetmez genelde. Binlerce firavunu bir firavun portresi ile tasvir...

0

Kuran’a Teslim Olmak mı, O’nu Teslim Almak mı?

Bin dört yüz sene önce; Sıffin savaşında, Kuran ayetleri mızrakların ucunda sallanıyordu! “Kuran aramızda hakem olsun” diyorlardı, meşruiyeti olmayan, niyetleri bozuk olanlar. Bu Kuran istismarcılarına, Hz. Ali şöyle seslenecektir; Eskiden sizlerle onun tenzili için...

0

Her Bir Şeyi Kuran’a söyletmek!

— Fahreddin Razî Fatiha Suresinin tefsirine girişte şöyle der;    “Bilesin ki; ben muhtelif zamanlarda, ‘Bu suredeki anlam incelikleri ve güzellikleriyle ilgili on bin mesele istinbat etmek mümkündür’ diye bir söz söylemiştim; fakat bir...

0

İSLAM’IN TARİHSELLERİ ve EVRENSELLERİ

İslam’ın Değişkenleri ve Sabiteleri Bu çalışmamızda, İslam’ın bir devrim yapmadığı, bir islahat yaptığını, Vahyin nazil olduğu toplumun örfî hukukunu esas aldığını, şeriatını büyük ölçüde Cahiliye şeriatından aldığını göstermeye çalışacağız. Çalışmamızın ilk iki bölümü Cahiliye’nin...

0

SAİD NURSİ ve RİSALE-İ NUR’A İŞARET EDEN AYETLER

Said Nursi ve Risale-i Nur’a İşaret Eden Ayetler; Birinci Şua; [Acib bir suale karşı def’aten hatıra gelen garip cevaptır.] Sual: Şiddetle ve âmirane denildi ki: “Sen Risâle-i Nur’un kabul edildiğine dair Hz. Ali ve...

1

KOCA GAZALİ’Yİ NASIL BİLİRSİNİZ?

Gazali Yazdığı eserlerle Müslümanları en çok etkileyen âlimdir. Bazılarına göre; Hüccet’ül-İslam/ İslam’ın delili’dir. Bazılarına göre de; ‘Hüccet’üs-Sûfiyyîn/ Sûfîlerin delilidir. 40 yaşından sonra tasavvufa yönelmiştir. O zamana kadar İslam’ın dışında kabul edilen tasavvuf İslam’a dâhil...