Tagged: Ömer Özsoy

1

Bir asır önde giden şaheser

Ömer Özsoy’un ‘Kur’an ve Tarihsellik Yazıları’ adlı eseri ilk baskısından 11 sene sonra ikinci baskısı yapılıncaya kadar PDF veya fotokopi yoluyla tahminlerin fevkinde bir dağıtım ve yaygınlığa mazhar oldu. Yazarının 90’ların başından itibaren değişik...

0

Kuran’da İfade Özellikleri -4: Anlamlandırıcılık

Anlamlandırıcılık Kur’an’ın Allah merkezli üslûpla hedeflediği dindar dünya görüşünü muhatabın zihniyet dünyasına sokmaya çalışırken, baştan sona, mantıksal argümanlarla yüklü ve ikna etmeye yönelik bilimsel bir dil kullanması beklenemezdi. Onun üslûbunda belirleyici olan, büyük ölçüde,...

0

Kuran’da İfade Özellikleri -3: İnsan Biçimsellik

İnsan Biçimsellik Kur’an, muhataplarına Allah merkezli dünya görüşünü verirken, insan biçimsel bir dil kullanmaktadır. Kur’an’ın, bu ifade özelliğine, beşeri bir ürün olan dil aygıtını kullanıyor olmanın getirdiği bir zorunluluk olarak başvurmak durumunda kaldığını söyleyebiliriz....

0

Kuran’da İfade Özellikleri -2: Allah Merkezilik

Allah Merkezlilik Kur’an’ın özellikle erken dönem Mekki ayetlerinde yoğun olarak gözlemlenen, bununla birlikte, vahyin sonuna kadar varlığını koruyan temel ifade özelliklerinden biri, Allah merkezli dilin hakimiyetidir. Bu ifade biçimini doğuran temel etken, kuşkusuz, Mekke...

0

Kuran’da İfade Özellikleri -1: Arabilik/Tarihilik

Arabilik/Tarihilik Kur’an’ın kendisine ilişkin kullandığı ‘Arabi’nitelemesi’1 yalnızca Kur’an’ın dili ile ilgili bir niteleme değil; aynı zamanda dili kendisinden bağımsız sayamayacağımız kültür ve zihniyeti de kapsayan bir nitelemedir. Zira Kur’an belli bir tarih diliminde (7....

0

Bir Kur’ancı-Mealci Eleştirisi

Kur’an’ın her okuyana eşit düzeyde hitap etmesi gereğinden hareket eden, dolayısıyla, bize sözkonusu kurgulanmış bağlamları veren tarihsel malumattan (sebeb-i nüzul, tarih bilgisi vs.) özenle kaçınan bildik Kur’ancı – Mealci tecrübelerin bile gerçekten metinle yetinebildiğini...