Tagged: Mustafa Öztürk

0

Köle ve Cariyelerin Avret Yerleri

Köleler  ve  cariyelerin  avret  mahalleri ile  örtünme  konusundaki mükellefiyetleri  de  hür kimselerden farklıdır.  “Sizden biri kölesini ve  cariyesini  evlendirdiğinde  hiçbir şekilde  onların  avret  yerine bakmasın. Onların  avret  yeri  diz  kapağı ile göbek  arasıdır” 74 ...

0

Roger Garaudy’in Kur’an Tasavvuru Üzerine

Garaudy’e göre Kur’an’ın Mahiyeti ve Temel İşlevi İslâm’ın inanç dünyasına hayatının kemal devresinde giren Garaudy, Kur’an’ın her şeyden önce dinî-ahlâkî bir çağrı olduğunu düşünür ve bu düşünce temelinde ilâhî hitabın kesinlikle hukuki bir kanun...

0

Bin Nasihat Bir Musibetten Evla Olsun

Gönül isterdi ki bin nasihat bir musibetten evla olsun; ama maalesef olmadı. Dahası, FETÖ’cü alçakların darbe teşebbüsü “bir musibet bin nasihatten evladır” sözünü bir kez daha doğruladı. Uzun zaman boyunca kendilerini barışçıl eğitim gönüllüleri...

0

Mustafa Öztürk Polemikleri

Söyleşiler Polemikler, Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün Mart ayında yayınlanan kitabı. Mustafa Öztürk son dönemlerde dikkatleri üzerine toplayan akademisyenlerimizden. Şu an Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı. Normalde akademisyen dendiğinde hafızalarda soğuk...

1

İslam’ın Altıncı Şartı: Haddini Bilmek!

Dün akşam yazıp arkadaşlar vesilesiyle internet ortamında yayımladığım “Dinî Alanda Gündemsiz ve Sermayesiz Kalmanın İlacı: Tarihselcilik ve Tarihselci Söyleme Laf Sokmak!” başlıklı yazımıza itiraz mahiyetinde birkaç haddini bilmezin sözde yorumuna muttali oldum ve maalesef...

0

Kur’an Kıssaları, Tarihî Gerçeklik ve “Bi’l-Hak” Meselesi (2)

Kur’an’daki kullanım şekline bakıldığında “hak” kelimesinin görüş ve düşüncelerden din ve inanç tarzına kadar geniş bir anlam yelpazesine sahip olduğu görülür. Dolayısıyla Cürcânî’nin genel izahıözünde isabetlidir; ancak hak kelimesinin meânîıstılahında “vakıaya mutabık hüküm” diye...

0

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE “TAKİYYE”NİN HİKAYESİ

İslam tarihindeki kadim siyasi-mezhebî çekişmeler dikkate alındığında hemen her mezhebin hasımlar karşısındaki tehdit algısı ve kendini koruma refleksiyle şu veya bu şekilde takiyyeye başvurduğu söylenebilir. Mamafih tarihsel tecrübe takiyyenin öteden beri hep İmâmiyye Şiası’yla...

0

Kuran Nasıl Yeniden Yazılır ve Değiştirilir?

Ekranda Te’vilin Belini Kırmak ve Sil Baştan Yepyeni Bir Kur’an Yazmak (Sevgili Dostum Caner Taslaman’a) Not: Bu eleştiri yazısını yazdıktan sonra “Caner bana küsmüştür” diye düşünürken, 26 Ocak 2014’te Haber Türk televizyonundaki program biter...

0

KUR’AN TARİHSEL/EVRENSEL Mİ?

KUR’AN, TARİHSELCİLİK VE TARİHSEL PERSPEKTİF I Kur’an’ın tarihsel bir hitap olduğu fikrini savunmam sebebiyle çok eleştiri aldım, olmadık ithamlara uğradım.

0

Ayete Göre Kadınlar Dövülür mü?

Naşize kadınları dövmek mi yoksa evden uzaklaştırmak gibi bir disiplin cezasi vermek mi? (Prof. Dr. Mehmet Okuyan’a sitem ve serzenişlerimle, Prof. Dr. İsrafil Balci’ya da biraz rahatlaması dileklerimle) Değerli hocam, bu satırları yazarken hayli...

SAİD NURSİ’DEN CİFİR VE TE’VİL ÖRNEKLERİ 1

SAİD NURSİ’DEN CİFİR VE TE’VİL ÖRNEKLERİ

Bugün risalehaber adlı internet sitesinde bizden “Said Nursi’ye iftira atan İlahiyatçı”diye söz edilmiş ve bunun üzerine bir haber yapılmış.

0

Cehennem Azabının Sonsuz Olup Olmadığı Meselesi

Uhrevî azabın ebedî olup olmadığı konusu, güdüklüğü mukadder olmasına rağmen İslâm âlimleri arasında tartışılmıştır. Ehl-i sünnet’e ve İmâmiyye gibi bazı Şiî fırkalara göre cehenneme giren âsî mü’minler, ister küçük ister büyük günah işlemiş olsunlar,...

0

KURAN’DA CARİYELİK/KÖLELİK VAR MI?

SÜLEYMANİYE VAKFININ TALEBİ ÜZERİNE SAYIN PROF. DR ABDÜLAZİZ BAYINDIR’IN MÜNAZARA DAVETİ VESİLESİYLE BAHİS KONUSU ETTİĞİ NİSA 25. AYETİN MANA VE MEFHUMUNA DAİR BİRKAÇ NOT

0

Kur’an Neden Konuşmaz?

….Bu durum ister istemez Kur’an’ın azami ölçüde semerelendirilmesine, çok kere de basbayağı bir araç ve kaldıraç olarak kullanılması şeklinde istismar edilmesine yol açmıştır. Kendisini “gayet açık ve anlaşılır” diye tanımlayan Kur’an’ın bu denli kolay...

0

Kur’an’ı Yorumlama Tarzımıza Dair

Kur’an’da çeşitli ayetlerle ilgili bazı yorumlarımız, mesela kıssalara kimi zaman sembolik, metaforik anlamlar yüklememiz, “Siz bir yandan Kur’an’ın ilk anlamını tespitte ısrar ediyorsunuz; sonra da birtakım sübjektif yorumlar üretiyorsunuz” tarzında bir eleştiriye konu oluyor....