Tagged: Murat Kayacan

0

Kuran Okumanın Şartı Var mı?

Mushaf, Kur’an’ın iki kapak arasına alınmış halidir ve ona bu adın verilme nedeni; içinde basım bilgileri, sure isimleri, ayet numaraları vs. Kur’an’ın aslından olmayan unsurların yer almasıdır. Bu yazıda,Kur’an’ı Anlama Yöntemi adlı eser bağlamında,...

1

SAİD NURSİ, RİSALE-İ NUR ve HURUFİLİK

“Coding Quran” in Risale-i Nur This study tries to show examples of codism in Risale-i Nur (Risala al Nur), which was written by Said Nursi (1877-1960), who is greatly appreciated today by some Muslim...

0

‘OKU’ EMRİ BİLİME Mİ TEŞVİK EDER?

Eğitim Dayanışma Vakfı’nın (EDAV) Ramazan konferanslarının geçtiğimiz haftaki konuğu ilahiyatçı yazar Kayseri’den Mehmet Göktaş idi. Göktaş’ın Kur’an’ın ilk emri “oku” üzerine görüşleri ilginçti: “Oku emrinin hedefi gerçekten günümüzde sıkça vurgu yapıldığı gibi okuma yazma...

0

İSRA SÜRESİNDE BAHSEDİLEN ‘MESCİD-İ AKSA’ NERDE?

Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetlerin neye delalet ettikleri pek açık olmadığından o ayetlerin konusunun itikadi bir nitelik taşımadığı söylenebilir. Sözgelimi, şefaat ve Allah’ın görülmesi vb. konularda şeffat vardır ya da yoktur diyen veyahut ahirette Allah...

0

AY YARILDI MI YARILACAK MI? AYIN YARILMASI MUCİZESİ 

“Kıyamet saati yaklaştı, ay yarıldı.” (Kamer, 54: 1) ayeti “ayın yarılması”ndan söz eden rivayetlerle birlikte ele alınarak Hz. Peygamber (s)’e de diğer peygamberlere verildiği gibi kevni mucize verildiği iddiasına (belki de en kuvvetli) delil...

0

PEÇE TAKMAK MECBURİ Mİ?

Risalet öncesi dönemde de sonrasında da kadınların peçe taktıklarına dair tarihi aktarımlar ve hadisler mevcuttur. Biz bu yazıda her iki dönemde de peçe takıldığına dair nakilleri ele alıp değerlendireceğiz.Peçe kelimesi İtalyanca “pezzeto”dan gelmektedir.[1] İslam...

0

CÜNUPLUK, HAYIZ ve NİFAS GİBİ HALLERDE KURAN OKUNUR MU?

Cünupluk (Maide, 5: 6), hayız (âdet/ay hali) (Bakara, 2: 222) ve nifas (loğusalık) gibi dinen kirlilik kabul edilen ve gusül gerektiren hallerde Kur’an okunup okunamayacağına dair herhangi bir ayet yoktur. Bu bağlamda “Ona temiz...

0

KURAN MEALİ İLE NAMAZ KILINABİLİR Mİ?

Gece namazı bağlamında Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun.” (Müzzemmil, 73: 20) ayetinden yola çıkılarak içinde Kur’an okunmayan namazın geçerli olmadığı konusunda alimler ittifak etmiştir. Bu ayetlerin uzunca bir ayet ya da...

0

MÜSLÜMAN OLMADAN DA CENNETE GİDİLİR Mİ?

Süleyman Ateş, ” Şüphe yok ki, iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiîler, bunlardan her kim Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerse elbette Rableri katında bunların ecirleri vardır, bunlara bir...

0

KURAN’DA CİNLER

Kur’an bir tür olarak cinlerden söz etmektedir. Bu yazıda nüzul sırasına göre cinlerden söz eden ayetleri ele alacağız. Cinlerden söz edilen ayetlerin en azından bazılarında, cinlerin değil “tanınmayan insanların” kastedildiği şeklindeki yaklaşım, bu yazıda...

0

KURAN’DA İNSANIN ZAYIF YÖNLERİ

Kur’an’da insanoğlunun zaaflarına pek çok ayette değinilmektedir. Bu açıdan onun “eşref-i mahlukat” olduğunu ileri sürmek hiç de tartışmadan uzak değildir. Bu yazıda insanın olumsuz yönlerinden söz eden ayetleri nüzul sırasına göre ele alacağız.Şüphesiz insan,...