Tagged: Kur’an/Mushaf

1

Kur’an’ın ilk Emri “Oku” mu?

Kur’an-ı Kerim’in evvelemirde sözlü kültüre sahip bir topluma, 1400 küsur yıl öncesi Arap toplumuna hitaben nâzil olduğunu, bu nedenle de Kur’an’ın kelime hazinesinin sözlü kültürün normları çerçevesinde şekillendiğini ihmal eden, Kur’an’ın esas itibariyle sözlü...

1

Kevser Suresi’ni Yeniden Kavramak

Bu deneme, kendisine Kur’an’ın en kısa suresinin anlaşılmasında dahi ne denli büyük zaafların rol oynayabileceğini göstermeyi vazife ediniyor. Öyle ki okuduğumuzu, anladığımızı, kendimize rehber edindiğimizi düşündüğümüz Kelâm-ı İlahî’nin aslında ne kadar da uzağına düştüğümüz,...

0

“Ezelî Kur’an” Doğması Ümmeti Nasıl Geriletti?

Halife Me’mûn’a göre halife peygamberin mirasına sahiptir. Bu yüzden halife dinin koruyucusu ve önderidir. İçtihat yapar ve ilmi nakleder. Bu görüşün karşısına Ahmed b. Hanbel ve ekibi “ezeli Kur’an” fikriyle dikildi. Onlara göre yaratılmış...

0

Kur’an’da Kölelik ve Cariyelik Kurumu

Kuran hiçbir ayetinde, köle ve cariyeliği kaldırdım dememiş, Hicaz bölgesindeki uygulamayı reforme ederek devam ettirmiştir. Hatta Medine döneminde, kurulan Medine İslam devletinde, köle ve cariyelerin hukuksal statüsü kayda bağlanmış ve İslam dünyasında asırlarca uygulanan...

0

Kur’an Çevirilerine Ne Kadar Güvenebiliriz?

Bu suâli, “herhangi bir çeviriye ne kadar güvenilebilirse, Kur’an çevirilerine de o kadar güvenilebilir” şeklinde cevaplamak mümkün ise de mesele sanıldığı kadar basit değildir; zira herhangibir çeviride rastladığınız anlamsız bir ifade hakkında, “böyle saçma...

0

Kuran’da İfade Özellikleri -4: Anlamlandırıcılık

Anlamlandırıcılık Kur’an’ın Allah merkezli üslûpla hedeflediği dindar dünya görüşünü muhatabın zihniyet dünyasına sokmaya çalışırken, baştan sona, mantıksal argümanlarla yüklü ve ikna etmeye yönelik bilimsel bir dil kullanması beklenemezdi. Onun üslûbunda belirleyici olan, büyük ölçüde,...

0

Kuran’da İfade Özellikleri -3: İnsan Biçimsellik

İnsan Biçimsellik Kur’an, muhataplarına Allah merkezli dünya görüşünü verirken, insan biçimsel bir dil kullanmaktadır. Kur’an’ın, bu ifade özelliğine, beşeri bir ürün olan dil aygıtını kullanıyor olmanın getirdiği bir zorunluluk olarak başvurmak durumunda kaldığını söyleyebiliriz....

0

Kuran’da İfade Özellikleri -2: Allah Merkezilik

Allah Merkezlilik Kur’an’ın özellikle erken dönem Mekki ayetlerinde yoğun olarak gözlemlenen, bununla birlikte, vahyin sonuna kadar varlığını koruyan temel ifade özelliklerinden biri, Allah merkezli dilin hakimiyetidir. Bu ifade biçimini doğuran temel etken, kuşkusuz, Mekke...

0

Kuran’da İfade Özellikleri -1: Arabilik/Tarihilik

Arabilik/Tarihilik Kur’an’ın kendisine ilişkin kullandığı ‘Arabi’nitelemesi’1 yalnızca Kur’an’ın dili ile ilgili bir niteleme değil; aynı zamanda dili kendisinden bağımsız sayamayacağımız kültür ve zihniyeti de kapsayan bir nitelemedir. Zira Kur’an belli bir tarih diliminde (7....

0

Cahiliye Şeriatının İslam Hukukuna Etkileri


Notice: Undefined property: stdClass::$type in /home/hayrullahtas/public_html/wp-content/themes/hueman/functions/init-wp-core-filters.php on line 52

Notice: Undefined property: stdClass::$type in /home/hayrullahtas/public_html/wp-content/themes/hueman/functions/init-wp-core-filters.php on line 52

İHL öğrencilere hadis derslerinde çok çok özel seçilmiş hadisleri verirler. Öyle akla bilime mantığa aykırı olmayan. Öğrencilere hadisi sevdirmek gayesiyle. Yoksa hadis külliyatından azıcık haberdar olsalar imanları ciddi sarsılır. Aslında çoğumuz böyle rafine, reklam...

1

İslam yeni bir itikat veya yeni baştan ibadetler vazetmiş midir?

İslam devrim yapmamış, ıslah etmiştir. Kur’an içinde doğduğu kültür ve gelenek, örf ve toplumsal algıyı lağvetmedi, aksine yeni gelen vahiy mesajını bunlar üzerinden ulaştırdı. İslam cahiliyenin bütün kurumlarına savaş açmadı, aksine birçoğunu olduğu gibi...

0

Kuran ve Bilime Kaynaklılığı Sorunu

Kur’an’dan 1400 senedir kimsenin anlamadığı “bilimsel gerçekler” çıkaran bir kesim var. Güya Kur’an’ın mesajı 1400 senedir gizli kalmış, bu arkadaşlar bir kelimenin etimolojisinde bulunan onlarca anlamdan birini alarak Modern bilimin icatlarını Kur’an’a söyletiyorlar. Bunlar...

0

Roger Garaudy’in Kur’an Tasavvuru Üzerine

Garaudy’e göre Kur’an’ın Mahiyeti ve Temel İşlevi İslâm’ın inanç dünyasına hayatının kemal devresinde giren Garaudy, Kur’an’ın her şeyden önce dinî-ahlâkî bir çağrı olduğunu düşünür ve bu düşünce temelinde ilâhî hitabın kesinlikle hukuki bir kanun...

0

Kuran’ın Bilgiye Kaynaklığı Sorunu

Kur’an başka bilgi türlerinden de söz etmekle birlikte, “ilim” kelimesini Hz. Peygamber’e vahiy yoluyla verilen bilgi anlamında ve zannın zıddı olarak kullanmaktadır. Müşrikler bu anlamda zanna (kitabî bir dayanağı olmayan yanlış bilgiye) uydukları için...

0

Peygamber Kuran’a, Akla, Mantığa Ters Sözler Söylemiş Olabilir mi?

Tarihte hadis alimleri için Hadisleri ayıklarken Kur’an’a uygunluk ölçüsü birinci derecede bir ölçü olmamıştır. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için Hadis usulü kitaplarına ve Hayri Kirbaşoğlu Hoca’nın değerlendirmelerine müracaat edilebilir. Çünkü hadisler ayıklanırken bunların...

0

Tanrı’nın Amacının Başına Gelenler

1. İlâhî amaç “vahiy” ile iletiliyor. 2. Vahiy, “anlam olarak” Hz. Peygamberin kalbine düşüyor (nüzul/inzal/tenzil). 3. Peygamberin, Levh-i Mahfuz’dan bu kendi “içsel okuması”, onun kendi dilinde, kavminin lisanı ile, kendi kavmi için “apaçık” ve...

0

Kuran’ın Şaşırttıkları!

Bir kitabın kutsal olduğuna inanan Mümin, inancında kararlı ise onun her kelimesini anlamaya ve gereğini yapmaya çalışır!Anlamadığı bir bölümle ile karşılaştığında ise bir kaynağa veya bir bilene başvurur. Mümin ancak böyle olabilir… Bilgi ve...

0

Kuran’ı Nasıl Okuma(ma)lıyız?

(Not: Başlıklandırma tarafımca yapılmıştır. Yazının orjinal hali aşağıdaki gibidir. Hayrullah Taş) KUR’AN’A ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM -1Giriş Geneli düzeltmek geneli inkar etmekle başlar. Şimdi inkar deyince, sözcük odaklı anlayışların bu ifademden dini, imanı, hatta Tanrıyı...

0

Kuran Nedir? Ne değildir?

Müslümanlar Kur’an’ı sever,sevmeli de.Onun Allah kelamı olduğuna inanır, inanmalı da. Bununla birlikte onun bir tarih kitabı olmadığını bilmeliler. O kronolojik bir tarih kitabı değildir. Şahıslardan bahsetmez genelde. Binlerce firavunu bir firavun portresi ile tasvir...

0

Kuran’a Teslim Olmak mı, O’nu Teslim Almak mı?

Bin dört yüz sene önce; Sıffin savaşında, Kuran ayetleri mızrakların ucunda sallanıyordu! “Kuran aramızda hakem olsun” diyorlardı, meşruiyeti olmayan, niyetleri bozuk olanlar. Bu Kuran istismarcılarına, Hz. Ali şöyle seslenecektir; Eskiden sizlerle onun tenzili için...

0

Kuran Nasıl Yeniden Yazılır ve Değiştirilir?

Ekranda Te’vilin Belini Kırmak ve Sil Baştan Yepyeni Bir Kur’an Yazmak (Sevgili Dostum Caner Taslaman’a) Not: Bu eleştiri yazısını yazdıktan sonra “Caner bana küsmüştür” diye düşünürken, 26 Ocak 2014’te Haber Türk televizyonundaki program biter...

0

Kuran’cıların Kuran’sızlığı

(Not: Başlık tarafımca seçilmiş olup, yazının orjinal hali aşağıda olduğu gibi verilmiştir. Hayrullah Taş) KUR’AN’DAN ÇOK KUR’ANCI OLMAK İlk dönemlerden itibaren siyasetin din üzerindeki sultası, Kur’ansız bir İslam yaratıp, yüz yıllar boyu Müslümanları fıtrata...

0

KURAN’IN ANLAŞILMASINDA ARAP DİLİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Alemlere rahmet ve hidayet rehberi olan kur’an bilindiği gibi arap bir elçiye, arapça konuşan bir topluluğa indirilmiştir. Bu dil üzerinden indirilen kitabı anlamak için bu dilin biliniyor olmasıda bir gerçektir. Kur’anın indiği dile vakıf...

0

KUR’AN TARİHSEL/EVRENSEL Mİ?

KUR’AN, TARİHSELCİLİK VE TARİHSEL PERSPEKTİF I Kur’an’ın tarihsel bir hitap olduğu fikrini savunmam sebebiyle çok eleştiri aldım, olmadık ithamlara uğradım.

SEN KURAN DİYORSUN AMA HANGİ KURAN? 0

SEN KURAN DİYORSUN AMA HANGİ KURAN?

Evet, sen Kur’an diyorsun, ama hangi Kur’an? Cehaletin elinde teberrük edilip kutsanan bir nesne olan Kur’an mı? Cinayetin mızraklarının ucundaki Kur’an mı?